ASIO členem exportního klubu

Datum: 6.1.2015
obrázek
ASIO, spol. s r.o. je členem exportního klubu při Czech Trade. Je logické, že ASIO chce ovlivňovat podmínky exportu, protože jeho velký podíl činnosti je orientován na export.

V roce 2014 se podíl exportu blížil 50% celkového obratu firmy. Charakteristické pro současný export je orientace na dodávky celých technologií. Po úspěších v Pobaltí a Chorvatsku se orientujeme i na další trhy ….

Z posledních realizací se dají uvést například akce:

KARINA 91 - vyčištění odpadních vod, které vznikají při procesu čištění olejů z kalové laguny (Bulharsko),

KARINA 91

FAURECIA SLOVAKIA s.r.o. - vyčištění průmyslových odpadních vod s obsahem vodou ředitelných lepidel na takovou kvalitativní úroveň, aby mohly být vypouštěny v souladu s požadavky Východoslovenské vodárenské společnosti, a.s do splaškové kanalizace města Košice (Slovensko).

Faurecia Slovakia

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required