Recyklace šedých vod a tepla z nich

Datum: 19.2.2015
Šedá voda, jako zdroj tepla, je doposud ve srovnání s jinými obnovitelnými zdroji energie (OZE) opomíjena. Při tom, co se týká problematiky nízkoenergetických domů nebo úspor energie všeobecně je velmi významným zdrojem. Jak ukazují měření provedená na hotelových vodách je tento zdroj srovnatelný např. solárními kolektory.

Šedá voda, jako zdroj tepla, je doposud ve srovnání s jinými obnovitelnými zdroji energie (OZE) opomíjena. I samotné oddělení šedé vody je v České republice, díky síle dodavatelů vody, znevažováno, přestože výhody jsou nesporné. Je zajímavostí, že ve starších např. i pražských předpisech bylo oddělení šedé vody vyžadováno, i když tehdy byly důvodem obavy z šíření epidemií. Dnes bychom se k němu měli vracet, i když důvod bude úplně jiný – recyklace vod a energie. Šedá voda je přímo učebnicový případ, kdy se dá za ekonomicky výhodných podmínek obé recyklovat a podpořit tak udržitelnost. Paradoxně je nakonec největším problémem, že se tím ušetří jak voda, tak i energie. Což logicky naráží na zájmy dodavatelů vody – nižší odběry paradoxně zvyšují ceny vody nebo snižují zisk z dodávky vody. Problém se týká i odpadních vod – sníží se jejich množství, ale celkové množství znečištění je stejné tj. zvýší se koncentrace natékajících vod. Což sice má vliv na cenu, ale z hlediska životního prostředí je to opět spíše ve prospěch věci. Pokusme se na celou problematiku podívat přes jeden konkrétní případ uvedený na wwt-online.de [1].

Použité metody

Inženýrská kancelář Nolde a partner postavila na Armiplatz v Berlíně v jednom pasivním domě pilotní zařízení pro zkoumání této problematiky. Cílem bylo ověřit ekonomičnost a srovnat ji s centrálním zabezpečením teplem a vodou. Pilotní zařízení sestávalo z čistírny šedých vod s předřazeným výměníkem. Čistírna byla určena pro 41 bytových jednotek (110 nájemníků) a vyrábí z šedé vody cennou provozní vodu. Zkušebně byla získávána z šedé vody energie – bylo získáno až 8x více tepelné energie, než energie elektrické spotřebované na úpravu a zpětné odvedení.

Při sledování toků energie v domě bylo konstatováno, že s 2 KWh elektrické energie je možné získat v létě (kdy přitékající voda do domu měla 17oC) až 10 kWh tepelné energie. V těch 2 kWh je však již i vyčištění a recyklace 1 m3 šedých vod a jejich použití na splachování záchodů. Hygienické zabezpečení těchto vod je provedeno UV zářením – kvalita splňuje kvalitu požadovanou pro koupání. Prostorové nároky na ČOV jsou 1,5x6 m tj. 0,1m2/osobu.

V současnosti je denně zpracováno 2,5 – 3 m3 šedých vod. A při srovnání s kolektory je možné říct, že 1 m3 vyrobí zhruba tolik energie jako 10-15 m2 kolektorů. Navíc je tu ještě ale recyklovaná voda – což znamená, že recyklací 1 m3 se ušetří v podmínkách Berlína 5 EUR/m3

Srovnání s centrálními způsoby recyklace tepla z odpadních vod

Je zajímavé, že např. v Německu se boj mezi centrálním a decentrálním přenesl již i do této oblasti. Zastánci decentrálních způsobů recyklace uvádí jako hlavní podpůrné argumenty to, že získávání tepla přímo u zdrojů v budově je mnohem efektivnější než v kanalizacích nebo až na komunálních čistírnách, kde se mohou projevit i sezónní výkyvy např. při tání sněhu apod.  Také teplota vody při centrálních způsobech je mnohem nižší – pracuje se s teplotami kolem 15oC a je zpravidla možné je ochladit jen o 2oC, zatímco šedé vody mají i 30-35oC a je možné je ochladit např. na 20oC. 

Reaktor - šedé vody

Obr.1   Reaktor – šedé vody

Závěr

Stručné a přehledné zhodnocení dosažených výsledků, možné využití v praxi, doporučení, kks nástin dalšího postupu, apod.

Ing. Karel Plotěný

 Literatura

  1. MANZKE UWE: Mit Wasser-und Energierecycling in die Gewinnzone.  (11-12/2012), wwt-online.de, str. 34-35 Praxisbericht
 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required