Mechanické nečistoty již na ČS v Jenštejně neřeší

Datum: 10.3.2015
obrázek
Nejedna čerpací stanice na kanalizačním řadu se potýká s problémem mechanických nečistot, které způsobují nadměrné opotřebení čerpadel a v důsledku také zvyšování provozních nákladů. Řešením může být použití jemného mechanické předčištění již v čerpací stanici, tak jak se rozhodl provozovatel kanalizace v obci Jenštejn u Prahy.

V obci Jenštejn u Prahy (cca. 1 200 obyvatel) je na kanalizační síti umístěna čerpací stanice splaškových vod, která z důvodu nemožnosti provedení gravitačního přivaděče, čerpá všechny odpadní vody z obce na ČOV. V ČS je umístěna sestava čerpadel 1+1 (100% záloha), která čerpají OV do ČOV cca. 200m dlouhým výtlakem. Častým problémem, jež musel provozovatel řešit, bylo ucpávání čerpadel a nadměrné opotřebování mechanickými nečistotami. To vedlo ke zvýšeným provozním nákladům na provizorní čerpání, opravy čerpadel atd. Z tohoto důvodu padlo rozhodnutí problém řešit odstraněním nerozpuštěných látek již na nátoku do ČS. Z provozních a prostorových důvodů byly zvoleny strojní česle s vertikálním vynášením shrabků a integrovaným lisem shrabků.

Perforovaný koš strojních česlí je nasazen přímo na nátok řadu do čerpací stanice. Přefiltrovaná voda odtéká volně do jímky ČS, shrabky jsou hromaděny v koši, odkud jsou vynášeny vertikálním šroubovým dopravníkem nad terén. Na konci dopravníku je umístěn lis shrabků, kde jsou shrabky odvodňovány a následně vypadávají do plastové popelnice.

Z důvodu ochrany před mrazem jsou česle vyhřívány samoregulačním topným kabelem a zatepleny. Celá instalace je provedena do montovaného dřevěného objektu, který je umístěn na betonovém víku ČS.

čerpací stanice Jenštejn

Již první měsíc provozu ukazuje, že instalace mechanického předčištění plní svůj a od instalace nebyla na čerpadlech žádná závada, což lze vzhledem k tomu, že v minulosti byly poruchy čerpadel běžné každý týden, považovat za splnění cíle.

Ing. Ondřej Unčovský

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required