Obchodní centrum Kaufland Třeboň

Datum: 28.7.2015
obrázek
Proběhla dodávka vsakovacích bloků AS-NIDAPLAST na akci Kaufland Třeboň.

Retenční nádrž o objemu cca 150 m3, rozměry objektu 25,2 x 13,5 x 0,52 m. Bloky jsou zabaleny v hydroizolaci, povolený odtok jde přes regulační šachtu. Objekt byl dodán jako kompletní, včetně montáže na stavbě.

retenční nádrž AS-NIDAPLAST

Doba montáže cca 4 dny.

Akumulace a vsakování srážkové vody AS-NIDA

AS–NIDAPLAST je akumulační a zasakovací systém skládaný z jednotlivých bloků voštinového typu. Bloky AS-NIDAPLAST vytvoří podzemní prostor o velké akumulační kapacitě vhodný pro postupné zasakování srážkových vod ze zpevněných ploch a povrchů do půdy. V kombinaci s nepropustnými hydroizolačními foliemi mohou sloužit jako retenční nádrž s řízeným odtokem.

Ing. David Šmídek

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required