ASIO, spol. s r.o. a Membrantage Kassel 2010

Jako jeden z předních dodavatelů membrán na českém trhu jsme nemohli chybět. Doby, kdy se na této akci scházela skupinka spiklenců a nadšenců pro membrány (poprvé v roce 2003), jsou už pryč – neboli „vorbei“ jak říkají Němci. Z akce se stal „normální“ seminář s výstavou v předsálí. Vyměnili se i návštěvníci a většinu tvoří spíše provozovatelé a projektanti.

Stejně tak se změnila i náplň semináře. Namísto nových a často i převratných skutečností a novinek jsou očekávány jen mírné posuny ve vývoji, provozní zkušenosti a ekonomika provozu. Prostě z hlediska novinek skoro nuda, pro praktiky naopak, ale již zcela konkrétní věci, na základě kterých je možno navrhovat.

A tak v duchu očekávání skupina DWA pro MBR představila skoro hotovou DWA – M227 Membránové procesy, kde lze najít podklady pro projektování, průběh výběrového řízení, postup při provozování a uvádění do provozu. Další přednášející se zaobírali poznatky z předčištění, provzdušňování, regenerace atd. Objevily se přednášky z uvádění nových membránovek do provozu – přibývají další větší s deskovými membránami, což nás ASIO - jako dodavatele tohoto typu potěšilo. Největší novinkou pak byla prezentace, na základě které se dá vypočíst koeficient propřestup kyslíku do vody v aktivaci α v závislosti na koncentraci sušiny kalu a na stáří kalu. S rostoucí koncentrací se logicky přestup zhoršuje a s rostoucím stářím kalu naopak zlepšuje.

I když mě osobně průběh trochu zklamal – viz nuda z hlediska novinek, potvrzuje se, že membrány se staly normálním použitelným procesem, navrhují se, staví a prostě si již žijí svým běžným životem. Alespoň v Německu.

Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required