ASIO získalo inovační VOUCHER JIC

Datum: 2.6.2015
obrázek
V letošním losování inovačních voucherů JIC jsme měli štěstí a náš inovační voucher byl vylosován!

Společnost ASIO, spol. s r.o. se letos zařadila do programu JIC VOUCHER Jihomoravského Inovačního centra v Brně, který podporuje navázání spolupráce mezi univerzitami a firmami z Jihomoravského kraje formou menších projektů. JIC VOUCHERY mají v Jihomoravském kraji již dlouhou tradici a podpořili řadu zajímavých nápadů. Systém žádostí je jednoduchý a administrativně nenáročný. Firmy ve spolupráci s univerzitami podají stručnou žádost o voucher na JIC. Náklady na projekty jsou do max. výše 200tis., přičemž projekt je podpořen 75% v případě, že byla firma vylosována poprvé, či z 50% v případě, že měla firma štěstí v předešlých letech.

Společnost ASIO, spol. s r.o. se tento rok zúčastnila JIC VOUCHERU s nabídkou voucheru od Palackého univerzity v Olomouci. Náplní našeho voucheru je aplikace speciální povrchové úpravy s nanočásticemi Ag na filtrační materiály. Tyto úpravy by měly zvýšit odolnost filtrů vůči zanášení biologickými nárosty. Odborníci na UPOL navrhnou nejvhodnější úpravy pro dané aplikace, zoptimalizují přípravu, dále ve spolupráci s ASIO otestují v reálných podmínkách a vyhodnotí. Experimentální práce budou prováděny na specializovaných pracovištích UPOL s použitím nejnovějších přístrojů a analytických technik. Projekt bude trvat jeden rok, rozpočet je 200tis, přičemž 50 % finančních nákladů na prováděné práce bude podpořeno z JIC VOUCHERU a 50 % bude financováno z ASIO. Věříme, že ze spoluprácí vznikne zajímavý produkt ve formě nového typu filtračního materiálu.

Těšíme se na zajímavou spolupráci s UPOL a děkujeme JIC za podporu tohoto projektu.

Ing. Jaroslav Lev, Ph.D.

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required