Likvidace odpadních vod svazku Ligary

Datum: 18.9.2015
obrázek
V rámci akce „Likvidace odpadních vod dobrovolného svazku Ligary“ proběhla dodávka 4ks odlehčovacích komor AS-ŠOK pro obec Heršpice.

Jedná se o 1 ks AS-ŠOK800 a 3 ks AS-ŠOK600. Odlehčovací komory jsou objekty na stokové síti, které slouží k oddělení dešťové vody, respektive k dělení odpadní vody, v systému jednotné kanalizace. Odlehčovací komory patří k jedněm z nejsložitějších objektů na stokové síti – a to jak z pohledu hydrotechnického návrhu, tak i z hlediska stavebního provedení.

Odlehčovací komora AS-ŠOK

Ing. David Šmídek
http://www.asio.cz/cz/as-sok

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required