ASIO v betonu

Rozšíření nabídkového spektra kusových vodohospodářských výrobků (odlučovače lehkých kapalin, čerpací šachty, ČOV) o výrobky v prefabrikovaných betonových nádržích.

Oblast těchto výrobků vesměs používaných jako objekty na kanalizaci byla v našich zemích donedávna zabezpečována nádržemi plastovými, případně tzv. plast-betonovými, což presentuje kombinaci plastového korpusu s vloženou ocelovou výztuží (coby „ztraceného“ bednění) s dodatečnou betonáží na stavbě.

Prefabrikace výstavby kanalizačních vedení čistě z betonových prefabrikovaných prvků, tak nebyla úplná, nebo pouze pomocí betonářských výrobků ze zahraničí.

S rozvojem betonářských technologií i u českých betonářských firem vzrostly příležitosti pro použití velkých betonových prefabrikovaných nádrží a to z několika důvodů:

  1.        schopnost vyrobit prefabrikované velkoobjemové nádrže,
  2.        schopnost přizpůsobit se atypickým požadavkům vložené technologie,
  3.        a v neposlední řadě i příznivý vývoj cen prefabrikovaných nádrží.

Rozvoj betonářských technologií v posledních letech umožňuje i v Českých zemích rozšíření nabídky v dodávce tzv. „ kusových vodohospodářských výrobků“ v prefabrikovaných železobetonových nádržích.

Klasické výrobky, jako jsou lapáky tuku, malé čistírny odpadních vod, odlučovače lehkých kapalin, čerpací šachty a další výrobky Vám nyní nabízíme téměř bez omezení v celém velikostním sortimentu také v těchto nádržích s kompletním vystrojením plastovou technologickou vestavbou, tak jak jste zvyklý z nádrží plastových či plast-betonových.

Pro investory, projektanty a stavebně-dodavatelské firmy se tak rozšiřuje portfolio nabídky, kdy pro danou lokalitu, stavbu či momentální podmínky lze zvolit ideální variantu nádrže jak po stránce technické tak i cenové.

Technologicky a výkonovými parametry zůstávají výrobky identické, pouze nádrž jako nosič technologie se liší. Pochopitelně, že je rozdíl mezi nádrží celoplastovou, mezi nádrží plast-betonovou a mezi nádrží prefabrikovanou betonovou, a to nejen v parametrech statických, hmotnostních, požadavky na nutnou dobu výstavby, transportních nárocích, atd., ale je mezi nimi samozřejmě i rozdíl cenový.

Pro rozhodování, které materiálové provedení nádrže je pro daný případ nejvhodnější, rozhoduje celá řada individuálních aspektů.

Zde jsou základní výhody a nevýhody jednotlivých provedení:

A.      Nádrže plastové
+     nízká hmotnost, snadná manipulace
+     možnost individuálních úprav a rozměrů
-      malá únosnost
-      nutnost dalšího statického zajištění, mokrý proces na stavbě

B.      Nádrže tzv. plast-betonové – výhody jak plastových tak i betonových nádrží
+     nízká přepravní hmotnost
+     možnost individuálních úprav a rozměrů
+     po vyzrání betonu vysoká únosnost
+     plast použitý jako „ztracené bednění“ zůstává po celou další životnost nádrže jako izolace betonu proti 
       
agresivitě jak podzemních vod, tak vod splaškových
-      mokrý proces betonáže na stavbě
-      časová prodleva mezi betonáží a únosností betonu

C.      Betonové prefabrikované nádrže
+     vysoká odolnost železobetonu proti zatížení
+     rychlost výstavby
-      vysoká hmotnost, vyšší transportní náklady

Odlučovač lehkých kapalin AS-TOP

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required