Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd

Datum: 20.10.2015
obrázek
Ve dnech 13.10 -15.10. 2015 proběhla v krásném prostředí Vysokých Tater tradiční konference.

ASIO, spol. s r.o. se účastnilo aktivně, a to přednáškou na téma „NASS – Nekonvenční aranžování sanitárních systémů“ autorů  - Ing. Karla Plotěného, Ing. Michala Došeka, která shrnovala mimo jiné dosavadní poznatky ze separace žlutých vod, závlahy odpadní vodu a recyklace vod všeobecně.

Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd


Z toho co tam proběhlo pár zajímavých informací z přednášek i kuloárů:
-    membránové ČOV – v ČR a na Slovensku ojedinělý jev ve speciálních případech, v Polsku normální stav – desítky městských ČOV jsou s membránami,
-    anaerobní membrány – vedle nás se objevují další pokusy zkoumající vyzkoumané,
-    naše ASIO SK – prezentovalo rekonstrukci ČOV s využitím flotační jednotky,
-    Slováci jsou aktivní v Číně – dodali desítky velkých aktivačních ČOV,
-    i na Slovensku je aktuální téma dusík – i Slovensko čeká vytýkací řízení za nesplnění závazků, které měly být splněny do konce roku 2015,
-    zajímavost – rozmach výroby amoniaku na začátku první světové války – výbušniny, bojové látky a pak hnojiva … a tím pádem porušení přirozeného koloběhu dusíku,
-    železnany – vhodný způsob na ošetření vod z nemocnic (STU – skupina kolem prof. Ing. Miloslava Drtila, PhD.)

No a pak – ani z Tater jsme neodjeli s prázdnou a odvezli jsme si cenu za prvního přihlášeného účastníka a za první zaslaný příspěvek – prostě – zase jsme alespoň trochu něčím vyčnívali.


Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required