ČOV AS-KLARO 12 PZV pro rodinný dům a firemní objekt

Datum: 1.2.2016
obrázek
Další osazení ČOV AS-KLARO 12 proběhlo v Chomutotově. Do čistírny odpadních vod jsou pomocí dvou čerpacích stanic sváděny splaškové vody z rodinného domu a firemního objektu.

Čistírna odpadních vod se skládá ze dvou nádrží o objemu 4,8m3 a technologie SBR v jedné z nádrží. Vyčištěná odpadní voda je odváděna do vsaku. Součástí dodávky dále byla mikroprocesorová řídící jednotka se vzduchovým kompresorem a dávkovacím čerpadlem pro srážení fosforu v plastovém pilíři k zabudování mimo objekt.

Čistírna odpadních vod AS-KLARO PZV

Petr Čampa
http://www.asio.cz/cz/as-klaro-pzv

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required