Ve Světlé mají biologický rybník

Datum: 20.4.2016
obrázek
ČOV Světlá byla navržena jako biologická stabilizační nádrž s mechanickým předčištěním.

Odpadní voda je zbavena hrubých nečistot na manuálních česlích a sedimentujících částic v lapáku písku. Takto předčištěná odpadní voda natéká do nádrže, ve které probíhá její dočištění za pomoci přírodních procesů – sedimentace zbylých usaditelných látek, oxidace s využitím atmosférického kyslíku a mineralizace přicházejícího organického substrátu. Důvodem pro návrh netradičního řešení čištění odpadních vod bylo značné naředění odpadní vody přitékající stávající jednotnou kanalizací.


zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/216411010110329-studio-6-ii/obsah/461613-ve-svetle-maji-biologicky-rybnik

Firma ASIO spol. s r.o. se podílela na realizaci ČOV Světlá dodáním většiny technologického vybavení čistírny. Dodána byla odlehčovací komora, vertikální lapák písku, kompresor a měrný objekt na odtoku z ČOV.

Ing. Petr Straka

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required