Změkčení vody pro Hotel Bobycentrum Brno

Datum: 13.5.2016
Technologická linka firmy ASIO, spol. s r.o. se skládá z 2 změkčovacích filtrů, z nichž každý je koncipován na průtok 14 m3/h při změkčení ze 4 mmol na 2 mmol/l.

Technologická linka firmy ASIO, spol. s r.o. se skládá z 2 změkčovacích filtrů, z nichž každý je koncipován na průtok 14 m3/h při změkčení ze 4 mmol na 2 mmol/l, což je doporučená hodnota daná vyhláškou pro zachování tvrdosti vody. Filtry námi navržené zvládnou průtok 7 m3/h pří úplném změkčení. Účinnost těchto filtrů je přes 99 %.

Filtry jsou nastaveny jako duplexní systém - tj. v případě regenerace jednoho filtru je druhý filtr v tzv. režimu Stand-by, což znamená, že čeká na provoz. V případě, že jeden filtr přejde do regenerace, druhý filtr ho nahrazuje. To zaručuje kontinuální dodávku změkčené vody i v případě regenerace jednoho z filtrů. Systém je také možno použít v sérii, čímž by se zvedlo průtočné množství takto změkčené vody na 28 m3/h.

Úprava vody _ Bobycentrum Brno

Celý systém je umístěn před akumulační nádrž, kde se počítá s průtokem okolo 10 m3/h. Systém je navržen na filtrační rychlost 30 m/h, průtok přes změkčovací filtry je možné zvýšit až na hodnotu 50 m/h, ale nastavená hodnota filtrace je vedena jako optimální pro správné fungování změkčovacího filtru a dodržení bezpečné doby zdržení pro proběhnutí iontové výměny. Filtrace je umístěna před akumulační nádrží z důvodu konstantní rychlosti dopouštění této nádrže. V případě umístění za akumulační nádrž by musela být filtrace dimenzována na možné vysoké výkyvy v okamžité spotřebě vody. Každý filtr dokáže změkčit 55 m3 vody a poté je zregenerován.

Ing. Michal Šubrt
http://www.asio.cz/cz/uprava-vody

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required