Novinka v DČOV: AS-IDEAL PZV - ideální řešení na ohlášení a do zásaku

Datum: 15.6.2016
obrázek
Nové nařízení vlády NV 57/2016 Sb., které řeší vypouštění do vod podzemních, zpřísňuje požadavky na odtokové parametry – zejména co se týče forem dusíku. Z hlediska technologického to znamená navýšení objemů čistíren, změny v procesech, a tím pádem i novou certifikaci nebo hledání vhodného výrobku na trhu, dostupného okamžitě.

Název AS-IDEAL PZV a důvody vzniku

Nové nařízení vlády NV 57/2016 Sb., které řeší vypouštění do vod podzemních, zpřísňuje požadavky na odtokové parametry – zejména co se týče forem dusíku.  Z hlediska technologického to znamená navýšení objemů čistíren, změny v procesech, a tím pádem i novou certifikaci nebo hledání vhodného výrobku na trhu, dostupného okamžitě. Jako ASIO, spol. s r.o. jsme tentokrát zvolili ten druhý postup. Našli jsme vhodnou technologii (a to přímo v Německu) a dohodli se na jejím využití v kombinaci s našimi nádržemi AS-MONA. Vznikl tak v podstatě „ideální“ výrobek i pro využití v té nejpřísnější třídě na ohlášení domovních ČOV, ve třídě PZV -  tj. pro vypouštění do vod podzemních. Název je pak logickým spojením slov ASIO – IDEAL – PZV.

čistička odpadních vod AS-IDEAL PZV

Výhody spojení technologie AS-Klärmax IDEAL a nádrží AS-MONA

První výhodou je, že německou technologii, vestavbu označovanou jako AS-Klärmax IDEAL, lze použít samostatně do volitelných nádrží, např. i k rekonstrukci stávajících septiků nebo jímek na vyvážení, a změnit je tak na plnohodnotné čistírny odpadních vod. V případě prokázání geometrické podobnosti mezi zkušebním zařízením a rekonstruovaným objektem lze pak předpokládat, že bude dosahováno hodnot ověřených na zkušebně při zkoušce typu, a garantovat tak obdobné hodnoty, jaké byly dosaženy na zkušebně – PIA v Aachenu. První výhodou je tak možnost odpovědně garantovat výstupní hodnoty i při rekonstrukcích.

Druhou výhodou je, že pevným spojením řady plastových nádrží AS-MONA a společnou certifikací s vestavbou AS-Klärmax IDEAL vznikla domovní ČOV – AS-IDEAL PZV. Tato čistírna, certifikovaný výrobek, má hned několik předností:
-     Jednoduchá instalace – čistírnu tvoří nádrž s technologií osazená v terénu a zasypaná, bez nutnost obetonování (v případech umístění do vyšší spodní vody je nutné zabezpečit nádrž proti vztlaku), propojená s řídící jednotkou vzduchovými hadicemi v chráničce.
-     Jednoduchá obsluha – SBR proces řízený procesorem, s velkým rozsahem v množství natékajících vod, bez nutnosti zásahů do provozu.
-     Jednoduché, ale skutečné řešení kalové problematiky – jednak je díky vysokému stáří kalu (více jak 30 dnů) v ČOV kal stabilizovaný, jednak díky vysoké mineralizaci je jeho produkce minimální. Odkalování a zahušťování tak může být řešeno odvodňovacím prvkem přímo v čistírně.
-     „Super“ cena do 40 tis. Kč (+ DPH) – cena zahrnuje kompletní dodávku čistírny na ohlášení ve třídě PZV.

čistička vody AS-IDEAL PZV

AS-IDEAL PZV - ideální řešení na ohlášení a do zásaku

Novinka mezi ČOV tak, přesně podle názvu, nabízí zákazníkovi ideální čistírnu určenou pro ohlašování ve třídě PZV, ale samozřejmě nejen to – ČOV bude dobře využitelná i pro všechna další použití zejména tam, kde bude docházet ke krátkodobým výkyvům v zatížení, a tam, kde se zákazník bude chtít zabývat provozem ČOV co nejméně.

Ing. Karel Plotěný
http://www.asio.cz/cz/as-ideal-pzv

 

Kontakty

ASIO, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required