Domov seniorů v Kostelci u Holešova má nově zrekonstruovanou čistírnu

Datum: 18.5.2016
obrázek
Původní čistírna odpadních vod, postavená začátkem nového tisíciletí již neexistující firmou, potřebovala kompletní rekonstrukci.

čistírně odpadních vod byla provedena instalace příčky, rozdělující čistírnu na aktivační část a primární sedimentační nádrž, včetně norných stěn. Současně bylo zapotřebí vyměnit kompletní provzdušňovací systém sestávající z dmychadla, rozdělovače vzduchu a aeračních elementů a odvodnění. Stávající, spodem natékaná, dosazovací nádrž byla zaslepena a vybavena uklidňovacím válcem a mamutkou vratného a přebytečného kalu. Po ukončení rekonstrukce došlo k zaplavení čistírny odpadních vod čistou vodou, odzkoušení funkčnosti a zaškolení obsluhy.

Čistirna odpadních vod - Kostelec u Holešova

 Ing. Tomáš Marek

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required