ČOV v horách

Datum: 21.5.2016
obrázek
„ČOV v horách“ je zkrácený název tradiční akce odborné skupiny ČAO při CzWA. Tentokrát se pořadatelství vrátilo do Krkonoš a i díky podpoře KRNAPu to bylo důstojné setkání.

V tradičně vysoké odborné úrovni se skupina vrátila k myšlence diskuze „diskutovat s cílem dozvědět se“.  Takže ještě zajímavější než samotné přednášky byla pak diskuze a výměna zkušeností – ze semináře vznikne i nějaké resumé.

Z toho, co tam bylo diskutováno, jsem vybral pár otázek a (odpovědí):
-          Co když mám ČOV certifikovanou s dávkováním srážedla? Mohu ji použít i bez dávkování? (Ano, ale jen v rámci vodoprávního řízení – na ohlášení musí být dodána ve stavu, v jakém byla provedena zkouška typu.)

-          Co s lokalitou, kde není možné zasakovat a má být použita pro více rodinných domů? (Správný by byl ten přístup, kdy bude lokalita řešena komplexně v rámci územního plánu. Přehrazením přirozených cest odtoku jak podzemního, tak i nadzemního mohou vzniknout nepředvídatelné situace, kolize zájmů a také neřešitelná situace pro hydrogeologa).

-          Co s kalem z domovních ČOV? (Oficiální verze je odvoz na ČOV, ale často bez reálného řešení. Je třeba řešit odvážení malého množství i několikrát ročně a na to není připravena infrastruktura, ani služby. I názory legislativců, pokud se nechtějí alibisticky vyhnout problému, se liší).

Závěr

Jako tradičně bylo konstatováno, že legislativa se často dělá od stolu na základě zbožných přání a názorů, které mohou být i dobře míněny, ale bez konzultace s těmi, kteří ji mají vykonávat v praxi. Protože právě tito lidé jsou pak vystaveni problémům, které v praxi vznikají – počínající nereálností dosažitelných požadavků v určitých situacích a konče takovou jednoduchou universální věcí jako je odběr vzorků.

ČOV v horách 2016

Mezi přednášejícími byli i takoví známí odborníci jako paní Ing. Ladislava Matějů (Státní zdravotní ústav) nebo pan RNDr. Svatopluk Šeda (OHGS s.r.o.).

Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required