Exkurze na ČOV a úpravnu vody v Ivančicích aneb dámská jízda

Datum: 26.5.2016
obrázek
Využily jsme možnosti poznat něco více z odborné praxe a v pátek 20.05.2016 jsme spojily naučnou a poznávací část v zajímavý výlet lokalitou Ivančicko.

Naše první zastavení vedlo na sídlo Svazku vodovodů a kanalizací, kde jsme shlédly zajímavý prezentační film z historie a současnosti vodního hospodářství této oblasti. Následovala prohlídka samotné ČOV s odborným výkladem.  

Vycházkou jsme se potom přesunuly na neméně atraktivní rekonstruovanou úpravnu vody. Díky moderátorským schopnostem místního průvodce jsme nahlédly do „kulinářství“ proměny vody.

Exkurze na ČOV a úpravnu vody v Ivančicích aneb dámská jízda

Odbornou část naší exkurze posléze vystřídala část relaxační - návštěva letiště Czech Heaven v Ivančicích-Budkovicích spojená s letovou ukázkou zajímavých modelů a prohlídkou hangárů. Areál disponuje restauračním zázemím, ubytováním a je zde možnost zúčastnit se zajímavých akcí.

Pořádání chřestových slavností má v Ivančicích již svou tradici a je hojně navštěvováno. Shodou okolností jsme i my nahlédly na tento gastronomicky laděný festival navazující na historii. Kromě stánků jsme také okukovaly i historicky laděné centrum. Z budov pak zaujala místní radnice, kde jsme si nenechaly ujít návštěvu obřadní síně a muzeum A. Muchy.

Celkově se celý den velmi vydařil, zásluhu na tom měl především hlavní organizátor celé akce – Roman Sládek. Děkujeme!

Exkurze na ČOV a úpravnu vody v Ivančicích aneb dámská jízda

Helena Polášková

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required