Retenční nádrž ze systému AS-KRECHT – Slezská univerzita Opava

Datum: 3.8.2016
obrázek
Přístavba objektu a stavební úpravy Slezské univerzity v Opavě si vynutily potřebu řešit likvidaci dešťových vod.

Jako optimální technické řešení projektant zvolil systém AS-KRECHT. Po provedení výpočtů byla navržena retenční nádrž o požadovaném objemu cca 34 m3. Hydrogeologické poměry v místě realizace si vyžádaly provedení vodotěsné retenční nádrže. Ke splnění tohoto požadavku bylo nutno osadit tunelový systém do nepropustné polyethylenové folie.

Před tunelový systém byla osazena rozdělovací šachta, která zajišťuje rovnoměrné rozdělení přitékajících dešťových vod do jednotlivých řad tunelů. Na odtoku byla osazena regulační šachta, která zajišťuje regulaci odtoku na požadovaný neškodný odtok. Technicky byl tento požadavek vyřešen pomocí kapacitního otvoru.

Materiál dodaný firmou ASIO, spol. s r.o.:

  • 21 ks středního tunelu AS-KRECHT+ 3 počáteční a 3 koncová čela,
  • odtoková regulační šachta,
  • hydroizolace,
  • geotextilie,
  • montáž – osazení hydroizolace, geotextilie, osazení tunelového systému.

Konstrukční vlastnosti systému AS-KRECHT a dodržení krycích vrstev v nadloží objektu umožňují osazení retenční nádrže do parkovacích ploch. Celá tato sestava spolehlivě zajišťuje požadavek na zpomalení a zajištění neškodného odtoku dešťových vod z řešeného území.

                                                                                                                                              Ing. David Šmídek

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required