Zajímavá čísla z Modré zprávy za rok 2015 ohledně sucha

Datum: 5.8.2016
obrázek
Ve Zprávě o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2015 najdete informace o oblasti působení MZe a MŽP za rok 2015.

Z ročenky je možné zjistit zajímavý vývoj v různých oblastech vodního hospodářství. Například,  že rok 2015 byl srážkově podnormální. Z hlediska delší historické řady pozorování (cca 130 let) lze tento rok zařadit do skupiny cca 20 suchých let. Průměrný roční srážkový úhrn činil 531 mm, což představuje 79 % srážkového normálu, nebo že spotřeba vody fakturovaná domácnostem oproti předchozímu roku stoupla o 0,6 l/os/den, v roce 2015 tak představovala spotřebu 87,9 l/os/den.

Co to konkrétně znamená pro nás? Že se sucho stalo debatovaným tématem, a že stále více lidí řeší využití srážkových vod, buď je k tomu dohnala realita loňského roku (neměli dostatek vody) nebo veřejná debata o tomto problému. Tím pádem se nové domy už téměř vždy staví s využitím srážkových vod (viz naše nabídka nádrží na dešťovou vodu AS-REWA), a to i přesto, že díky snížené spotřebě není návratnost taková jako by byla při 150 l/os/den. Ten nárůst spotřeby o 0,6 l/os/den bych spíše než nárůstu pro hygienické potřeby přisuzoval tomu suchu a  použití pitné vody na závlahu.

Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required