ČOV AS-IDEAL PZV - ideální řešení na ohlášení a do zásaku

Datum: 2.9.2016
obrázek
Představení ideální čistírny odpadních vod na ohlášení a pro vypouštění do zásaku.

Čistička odpadních vod AS-IDEAL PZV  je vhodná hlavně tam, kde není možné odvádění vyčištěných odpadních vod do kanalizace, vodoteče, trativodu, apod. Využití hlavně pro rodinné domy, hotely, penziony nebo různé provozy.

http://www.asio.cz/cz/as-ideal-pzv

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required