Ostrovní dům

Datum: 21.10.2016
Žijeme v době, kdy si na jedné straně podávají ruku rostoucí nároky na kvalitní bydlení, na straně druhé pak technický pokrok, inovace a moderní pohled na rozumné využívání přírodních zdrojů.

Jako lidé jsme rozporuplní. Na jednu stranu bychom rádi žili v domech s určitou mírou autonomity a nezávislosti, na druhou stranu jsme svým životním stylem závislí na inženýrských sítích a technologických dodávkách. Donedávna téměř nemožný kompromis se díky inovačním procesům stává zajímavou a vyhledávanou realitou. Zajímavým řešením tak je ostrovní dům, kde moderním způsobem spojujeme dříve tak protichůdné požadavky. Soběstačný dům, který je zcela nezávislý na napojení na veřejné inženýrské sítě, dům, který je šetrný k okolní přírodě a který bude vším tím, co si představujeme pod pojmem domov.

Český ostrovní dům

Obr. 1: Jeden z vítězných návrhů v projektu „Český ostrovní dům“
(zdroj: http://www.ceskyostrovnidum.cz/stavby.html)

Idea ostrovního domu

Idea ostrovního domu musí splňovat zásadní požadavky: architektonický a technický návrh budovy, který zásadně sníží požadavky objektu na energie (včetně její výroby), zajištění přívodu vody do objektu, její ohřev a energeticky nenáročnou likvidaci vytvořených odpadních vod. Ostrovní dům musí splňovat požadavky na komfortní bydlení i v těch nejnáročnějších klimatických podmínkách.

Nezávislost na inženýrských sítích

Vodu pro bydlení potřebujeme. Při absenci veřejné vodovodní sítě se tak musíme zaměřit na alternativní zdroje vody. Nejjednodušší je získat vodu uloženou v podzemí (studna). Vodu v případě potřeby dokážeme upravit tak, aby splňovala požadované parametry. Ne všude je ale možné podzemní vodu využívat. V takovém případě se jeví jako dobré alternativní řešení využití upravené dešťové vody. Tuto vodu můžeme použít nejen k technologickým účelům (topení, úklid, zavlažování), ale i k mytí, sprchování, vaření a podmíněně i k přímé konzumaci.

Využití membránové stanice AS-GW/AQUALOOP pro úpravu dešťové vody  (3 – stanice AS-GW/AQUALOOP, 5 – filtr s membránami)

Obr. 2: Využití membránové stanice AS-GW/AQUALOOP pro úpravu dešťové vody
(3 – stanice AS-GW/AQUALOOP, 5 – filtr s membránami)

Správným technickým řešením použitým v objektu se vždy snažíme o šetrné nakládání s vodami a o co největší míru jejich zpětné využitelnosti (šedé vody). Odpadní vody od počátku můžeme separovat, ty méně znečištěné pak opakovaně využít. Jako ideální se jeví použití tzv. čistírny bez energie, případně jiná řešení. Možností, jak nakládat s vodami, je hodně a vždy závisí na požadavcích zákazníka a místních podmínkách. Proto je vhodné vždy navrhnout řešení šité na míru toho kterého objektu.

Čistírna bez nutnosti energie AS-ANAZON (spojení anaerobního separátoru AS-ANASEP a vertikálního biofiltru AS-ZEON)

Obr. 3: Čistírna bez nutnosti energie AS-ANAZON (spojení anaerobního separátoru AS-ANASEP

vertikálního biofiltru AS-ZEON)

Energetická nezávislost objektu

Důležitou součástí ostrovního domu je výroba a uchovávání energie a tepla. Navržené technické řešení i zde vychází z místních podmínek, ale můžeme říci, že energie ze Slunce bude vždy tvořit hlavní složku energetické bilance (FVE, termosolární ohřev vody, akumulace tepla).

Pro případ nepříznivých klimatických podmínek je vhodné využívat k vytápění nezávislý zdroj tepla (krb nebo krbová kamna s teplovzdušným, případně teplovodním rozvodem, kotel na tuhá paliva) či bivalentní zdroj energie (elektrocentrála). Doporučujeme také využívat teplo odcházející s odpadní vodou - tento nenápadný zdroj tepelných ztrát nám může snížit nároky na teplo až o jednu čtvrtinu. Navržení správného technického řešení spolu s odpovědným výběrem spotřebičů je základním krokem k získání opravdové energetické nezávislosti.

Ostrovní fotovoltaický systém na principu solárních panelů pro lokality bez možnosti připojení k elektrické síti

Obr. 4: Ostrovní fotovoltaický systém na principu solárních panelů pro lokality bez možnosti připojení k elektrické síti
(zdroj: http://www.joyce-energie.cz/rodinne-domy/ostrovni-system/)

Při návrhu ostrovního domu je také nutno zamýšlet se nad dalšími aspekty bydlení. Větrání, rekuperaci tepla ze vzduchu, pasivní chlazení (ohřev) domu, měření a regulaci systému a další. Doporučujeme se proto vždy obrátit na tým našich odborníků a domluvit se s nimi na nezávazném setkání, kde Vám pomůžeme specifikovat Vaše potřeby a bezplatně vytvoříme orientační cenovou nabídku.

Ing. Vladimír Jirmus

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required