Fórum expertů na téma „Jak efektivně využívat i šetřit vodu v úsporných domech?“

Datum: 15.10.2016
obrázek
Setkání proběhlo v Brně v Otevřených zahradách na Údolní ulici. Účastníků byla celkem asi stovka a pořadatetelem společnost Centrum pasivního domu, z.s.

Účastníků byla celkem asi stovka a téma – srážková a šedá voda, jak jinak, než zajímavé a společnost Centrum pasivního domu, z.s. chtivá informací a nadšená pro věc. Vše se točilo kolem využití srážkových vod (ekonomika a technická řešení) a recyklace šedých vod a bylo propráno jak z hlediska vizí, tak i prakticky.

ASIO, spol. s r.o. vystupovalo v roli zkušeného dodavatele a realizátora a vypadá to, že co se týká techniky, tak udává tón vývoji a je i hlavním propagátorem recyklace odpadních vod. Škoda je jen, že i když praxe si začíná technická řešení a návrhy vyžadovat, tak legislativa  je hodně konzervativní a v řadě případů nadšení investorů utlumí – viz nelogické požadavky týkající se využití šedých vod. Nebo zabrzdění prodeje dešťového programu vyhlášením „Modré úsporám“, kdy všichni čekají, až jim něco stát dá. Paradoxně se pak prosazují ve velkém řešení, které jsou z hlediska ekonomického i kontraproduktivní - např. využití šedých vod ne pro možnou úsporu, ale především z hlediska zatřídění budovy do LEED, apod.

Otevřená zahrada Brno

Zajímavé byly dotazy, které vždy indikují, kde je nejvíce problémů a nedořešených věcí. Neúplné nebo chybějící územní plánování, jasné logické a reálné požadavky na decentrální řešení a více oficiální informovanosti mezi a pro TZB projektanty.

Např. jeden dotaz si v podstatě stěžoval, že úřad po něm chce, aby se napojil na veřejnou kanalizaci (při vzdálenosti cca 250 m) a naopak, jiná obec nechce jiného dotazovatele napojit, i když trasa kanalizace vede přímo před nemovitostí… Nebo se vyskytly dotazy ohledně šedých vod a jejich použití na závlahu, atd.  Stále opakující se dotaz, z čehož je jasné, že zatím nebyl logicky vysvětlen. Ano, podle výkladu MŽP se k závlaze šedou vodou u rodinného domku má vyjadřovat hydrogeolog a vodoprávní úřad ji povoluje jako vypouštění do vod podzemních. Proč by nemohly být vody neobsahující produkty lidského metabolismu a vyhovující normě pro závlahy použity na závlahu. Zemědělci to dělají ve velkém… Prostě lidský faktor hraje při vodoprávním rozhodování podstatnou roli – někdy kladnou a někdy zbytečně komplikuje rozhodování, proces i výsledek. Zajímavé bylo zjištění,  jak podstatný může mít v některých případech vliv zastupitelstva v dané lokalitě – že by tady vedla cesta k prosazení toho nejlepšího  pro danou lokalitu? Bylo by to nejlogičtější, aby si o svém okolí rozhodli ti, kteří tam žijí.

Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required