Přednášku pro studenty MENDELU

Datum: 9.12.2016
obrázek
V rámci spolupráce s vysokými školami proběhla další přednáška realizovaná Výzkumným oddělením firmy ASIO, spol. s r.o.

Cílem této spolupráce je zejména snaha pomoct studentům univerzit načerpat co nejvíce praktických poznatků a doplnit tak teoretické znalosti, které získávají na přednáškách. Je to také dobrá příležitost, jak představit vize a cíle naší firmy veřejnosti.

Přednáška pro studenty oboru Provoz techniky na MENDELU

Tentokrát jsme uspořádali přednášku pro studenty oboru Provoz techniky na Mendelově universitě v Brně. Přednáška byla zaměřena zejména na filtrace v oboru vodního hospodářství, a tak byly studentům představeny filtrační metody a materiály a dále i koncepce membránových čistíren odpadních vod, které se začínají v ČR objevovat stále častěji. Studenti se zajímali i o praktické porovnání současných technologií pro čištění odpadních vod v odloučených lokalitách a porovnání nákladů na čištění odpadních vod mezi septikem, septikem se zemním filtrem a domovní ČOV.

 Michal Došek

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required