Podzimní a jarní semináře

Datum: 3.11.2016
obrázek
Také v tomto roce uspořádalo ASIO, spol. s r.o., jako službu našemu oboru, semináře na témata, o kterých se hodně hovoří, ale stále není o nich dostatek vhodných utříděných informací.

Podzimní semináře v Brně a Praze, které mají už více než dvacetiletou tradici se tak zabývaly anaerobními procesy včetně aplikace membrán, a to od základů anaerobie (prof. Dohányos) až po úplné novinky z výzkumných projektů v oblasti membránových procesů (Ing. Polášková), navázal přehled tématiky týkající se léčiv a možností jejich eliminace (Ing. Wanner, Ph.D.), pak následovalo představení možnosti eliminace zápachu (Ing. Unčovský) a nových výrobků v této oblasti AS-OREO (Ing. Došek). Možnosti recyklace a možnost použití zákona o odpadech při recyklaci vody představil (Ing. Plotěný) a podělil se o první zkušenosti a utrpěné šrámy z boje o dotace vypsané ve výzvě 11. Na závěr pak zaznělo pozvání na jarní semináře, které se konají už po dvacáté páté a které jsme nazvali provokativně "Modrá úsporám ...s dovětkem utopie a praxe".

Modrá úsporám ... utopie a praxe

Jako ASIO, spol. s r.o. chceme tentokrát na jarních seminářích představit zbožná přání - politiků, legislativců, zákazníků a i nakonec naše a konfrontovat je s tím, jaké jsou pak reálné možnosti dané technikou a legislativou ... V příspěvcích půjde o oblasti získávání dotací na decentrál, o úspory pitné vody a také např. předcházení haváriím na vnitřních vodovodech - mimochodem nejčastější pojistné události, o ostrovní systémy - lokality bez napojení na veřejné vodovody a kanalizace, recyklaci vody a tepla a další oblasti, zejména se zaměřením na praktická řešení typových situací.

Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required