Konference „VYTÁPĚNÍ – INSTALACE 2017“

Datum: 17.3.2017
obrázek
V našich přednáškách hledáme způsoby, jak ušetřit každý litr a on odprezentoval příklady, kdy se nesprávným provozem a návrhem utratí na provozních nákladech až třetina investičních nákladů.

Konference se uskutečnila letos v Hradci Králové. Jako ASIO jsme do programu přispěli přednáškou na téma odpovědné hospodaření s vodou. Z dalších přednášek zaujal tradičně pan Ing. Zdeněk Žabička svým příspěvkem ke kvalitě projekčních a realizačních prací na rozvodech pitné a TUV vody. V našich přednáškách hledáme způsoby, jak ušetřit každý litr a on odprezentoval příklady, kdy se nesprávným provozem a návrhem utratí na provozních nákladech až třetina investičních nákladů.

Největším problémem je v podstatě nakonec snaha developerů ušetřit na investičních nákladech bez ohledu na zkrácení životnosti nebo možnosti vzniku hygienických problémů. Dalším problémem je, že k vodovodům není dodáván nebo se nedodržuje provozní řád, a tak se jednak zkracuje jejich životnost a také zvyšuje riziko bakteriálního znečištění – nejnebezpečnější je legionela, která se může namnožit zejména tam kde je teplá (ohřátá) voda a dochází k malým odběrům… Kde se legionella bere – viz obrázek z prezentace Ing. Žabičky.

Konference „VYTÁPĚNÍ – INSTALACE 2017“

Správný návrh rozvodu vody jsem tak připsal do aspektů ovlivňujících spotřebu – vedle návyků, vhodně vybraných spotřebičů a e-Vodníka.

No a připomínky pana Žabičky jsou cenné i z pohledu uvědomění si bakteriálního znečištění, které se může objevit v šedých nebo srážkových vodách, a pak i potřebnosti zpracovat provozní řád a podle něj se i skutečně řídit – viz pravidelné proplachy potrubí a odkalování.

Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required