Seminář ČKAIT v Jihlavě 2017

Datum: 6.6.2017
obrázek
Koncem května se v Jihlavě uskutečnil seminář s názvem „Vodohospodářské stavby“.

Koncem května se v Jihlavě uskutečnil seminář s názvem „Vodohospodářské stavby“ a sešla se tam vybraná společnost p.t. autorizovaných inženýrů. ASIO NEW, spol. s r.o.  přispělo do mlýna osvětou o čerpacích stanicích a pak přehledem řešení čištění odpadních vod pro menší obce a decentrál. Nové byly pro některé účastníky výrobky v betonových nádržích. Z detailů, které k tomuto tématu zazněly, bych z hlediska uplatnění v praxi uvedl řešení nerovnoměrností v nátoku s využití čistíren AS-HSBR a protizápachové vložky AS-OREO, které byly doplněním jak k čerpacím stanicím, tak i čistírnám odpadních vod. Vedle nás přednášeli i Raclavský, Melounová a Kristková a v podstatě se tak prolínaly všechny obory – od HDV, přes kanalizace až po čištění odpadních vod.

Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required