Voda v urbanizované krajině 2017

Datum: 20.6.2017
obrázek
Seminář z velké části věnované problematice recyklaci vod a využití srážkové vody byl slušně navštíven a veden tak, aby vyprovokoval k diskuzi.

ASIO NEW, spol. s r.o. tradičně provokovalo šedými vodami. No a povedlo se a překvapivě nejvíce diskutovali starostové. Asi je nutné, aby se diskutovalo. Připadá mi, že tím, že se přednášející (Stránský, Plotěný, Punčochář, Barák, Diviš, ...) setkávají poněkolikáté, že se konečně začínají navzájem poslouchat, a tak čím dál více chápou, že témata, která na první pohled vypadají kontroverzně (pitné x šedé vody, centrál x decentrál) vlastně až tak kontroverzní nejsou, na každém je část pravdy, ale nejsou universální a v podstatě se doplňují. Jiné postupy a řešení  jsou vhodné pro vesnice nebo osaměle stojící domy a k jiným postupům logicky dojdeme, pokud řešíme velká města.

debata "Voda v urbanizovné krajině 2017"

To že potřebujeme vodu zachytit ve velkých nádržích a využít ji pro zásobování velkých měst, nebo to, že velké čistírny je nutné technicky stále vylepšovat kvůli lékům apod. není v konfliktu s tím, že minimalizujeme potřebu vody a snižujeme tak náklady na dopravu a samotné čištění recyklací šedých vod. Pokud konflikty jsou pak jen umělé, často vznikající z obavy před neznámým, viz naše legislativa týkající se např. zasakování vyčištěných šedých vod, anebo nesmyslná komplikovanost povolování zařízení na využití srážkových vod.  Měl jsem spíše optimistický dojem a asi platí všeobecně – dokud se lidé baví věcně, pak lze najít řešení a případné nutné kompromisy vznikající multikriteriálností řešených problémů. Potíže pak dělají jedinci, kteří nejsou schopni (ochotni) pochopit a případně i revidovat své mentální modely na základě nových ověřených informací nebo lobbisté snažící se získat nebo udržet nějakou technicky nepodloženou nebo neoprávněnou výhodu. 

Z dalších informací zaujalo mimo jiné to, že od zítřka je vyhlášen nový dotační titul umožňující využít dešťové vody obcím atd. Tak že vzhůru domů a nachystat se na telefony typu máme školu a chtěli bychom využívat dešťové vody… Přehrady a problémy s financováním infrastruktury (podle nás někdy i předimenzované a přehřáté) necháme jiným hlavám.

Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required