Podbanské 2017

Datum: 8.11.2017
obrázek
V tradičním termínu, v krásném počasí a prostředí, a pod taktovkou VÚVH Bratislava se uskutečnil seminář „Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV 2017“.

V tradičním termínu, v krásném počasí a prostředí, a pod taktovkou VÚVH Bratislava se za velmi slušné účasti (ASIO NEW, spol. s r.o bylo při tom) uskutečnil seminář „Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV 2017“.

Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV 2017

Přednášku jsme (Ing. Karel Plotěný) zaměřili na podporu decentrálních řešení – zajímavostí a nových informací v této oblasti je pro nás hned několik – Slovensko bude nuceno řešit decentrálně pravděpodobně stejný počet obyvatel jako Česká republika (přes milión lidí), má stejné problémy s EU (také probíhá vytýkací řízení kvůli nesplnění závazků) a reaguje obdobně – v návrhu nového Vodního zákona je také zpřísnění vyvážení jímek (i když podobně jako u nás – kdyby to začali všichni doopravdy dodržovat, tak by většinou nebylo kam vyvážet). Přednáška o potřebně realistickém přístupu tak v podstatě byla aktuální. Jinak si myslíme, že ASIO (jak ASIO NEW, tak i ASIO) má v oblasti komunálních i domovních čistíren odpadních vod co nabídnout – od domovních čistíren, kde máme hned několik elegantních a pro zákazníky zajímavých řešení, přes řešení nerovnoměrně využívaných větších objektů, kde opět máme vyčerpávajícím způsobem zpracovaný koncept, až po rekonstrukce komunálních ČOV, kde máme slušné odborné zázemí. Což ve dvou přednáškách o rekonstrukci čistíren odprezentoval Ing. Karol Kratochvíl, Ph.D. Šanci má zpracování kalů a občas se objeví i poptávky na řešení průmyslu (i když tam je asi nakonec tlačenice největší). Po stránce výrobkové a technologické nic nebrání tomu, abychom uspokojili i náročné slovenské zákazníky – cesta je připravená. Navíc máme i nové neotřelé nápady, jen je potřebné je dotáhnout, a hlavně zpropagovat.

Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required