Podzimní semináře "Odpad zdrojem"

Datum: 6.11.2017
obrázek
Byly tentokrát zaměřeny globálněji na cirkulární ekonomiku obecně, avšak akcentována byla část recyklace vod.

Byly tentokrát zaměřeny globálněji na cirkulární ekonomiku obecně, avšak akcentována byla část recyklace vod, ale seminář byl i o ještě obecnějších závislostech vhodných k pochopení toho, jak motivovat lidi k udržitelnějšímu chování.

Vedle problematiky recyklace odpadních vod obecně, byly odprezentovány i praktické případy recyklace např. prádelenských vod. Navazující téma bylo o kalech, legislativě a možnostech jejich využití k recyklaci energie a nutrientů, Ing. Karel Hartig, CSc. odprezentoval možná schémata řešení kalů v budoucnu a ASIO pak doplnilo program prezentací dehydrátoru, který je součást řešení pro menší čistírny odpadních vod. Obecně (ale s důrazem na část odpadních vod) pojednala o cirkulární ekonomice Ing. Soňa Jonášová a kontraverzních témat – např. závlah odpadními vodami se ve svém příspěvku dotknul Ing. Karel Plotěný. Zazněly při tom i nejnovější získané zkušenosti ze světa – hlavně z Izraele, který je, co se týká závlah odpadními vodami, hodně zkušený, což je dáno jeho více než dvacetiletou tradicí používání.

Odpad zdrojem

Dalším tradičně kontraverzním tématem byl malý vodní cyklus a jeho vliv na srážky a klima obecně. Zatím co se týká působení na regionální rozdělení srážek a nutnosti co nejvíce vypařovat zjevně panovala shoda, tak okolo možnosti řešení klimatu globálně s pomocí zajištění dostatečného odparu proběhla vzrušená diskuze… Můj názor – i kdyby se až tak globální dopad neprokázal, tak každý krok směrem k navýšení výparu a chlazení lokalit s využitím přírodních možností je nutno podpořit…

Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required