Zprovoznění průmyslových ČOV ŽITO

Datum: 16.2.2018
obrázek
V Chorvatském Osijeku byly zprovozněny hned čtyři průmyslové čistírny odpadních vod pro čištění odpadních vod z výroby trvanlivých masných výrobků.

Specifickým složením odpadních vod je vysoký obsah solí, které se používají k zasolování masa. Kvůli tomuto faktu je čištění odpadní vody mírně ztíženo: velké množství solí ovlivňuje chemické reakce při srážení a dále také rozpustnost vzduchu v procesu flotace. Vysoký obsah solí navíc klade vysoké nároky na technologické vystrojení, které musí být vyrobeno z odolnějších materiálů.

Zprovoznění průmyslových ČOV ŽITO

Technologie čištění odpadních vod u všech čtyř čistíren sestává z mechanického předčištění formou stíraného válcového síta, chemického čištění na trubkovém směšovači a separací kalu v tlakovzdušné flotaci. V rámci chemického čištění jsou do trubkového směšovače dávkovány chemikálie na úpravu pH, koagulaci a flokulaci. Dočištění je pak zajištěno v biologickém stupni s předřazenou denitrifikací, nitrifikací a dosazovací nádrží.

Zprovoznění průmyslových ČOV ŽITO

Celý proces je řízen samostatným řídicím systémem, který umožňuje řízení veškerých pohonů v ručním i automatickém režimu a zpracovává informace ze všech měřicích a regulačních prvků.

Ing. Martina Polášková

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required