Vsakovací systém AS-KRECHT v Moravském Písku

Datum: 30.11.2018
obrázek
Rozrůstající se města a obce stále častěji naráží na problém, jak odvést dešťovou vodu ze zpevněných ploch a pozemků.

Hospodaření s dešťovou vodou v Moravském Písku je typickým příkladem adaptace na změnu klimatu, které jsme řešili v rámci našich podzimních seminářů. V Moravském Písku se navíc zasadili o podporu dotačním titulem a nyní nejen efektivně využívají dešťovou vodu, ale současně i spoří obci náklady za odvádění srážkových vod kanalizací.

V Moravském Písku využili při rekonstrukci náměstí náš vsakovací systém AS-KRECHT. Využitím tohoto systému řeší města a obce především problémy s odvodem dešťové vody z veřejných prostor – například odvodnění parkoviště nebo odvodnění pozemku, kde se často drží voda na povrchu. Vsakovací tunely AS-KRECHT mají 100% zásobní kapacitu a v porovnání se štěrkem tento systém představuje úsporu více jak 2/3 objemu výkopových prací. Díky vsakovacím tunelům může dešťová voda volně pronikat dnem a bočními otvory do půdy. Obě čela vsakovacího tunelu jsou opatřena otvorem pro nátok vody a přizpůsobena pro připojení potrubí do průměru DN300. Pouze se třemi různými komponenty (půlkruhová tunelová část, počáteční a koncové čelo sekce) sestavíte stabilní a rozsáhlý odvodňovací systém s minimálními stavebními náklady. Systém je skladný a lehký, náklady na transport nízké.

Přečtěte si také článek k tématu v časopise Priorita na straně7.

Mgr. Andrea Binková

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required