ASIO a právnická fakulta

Datum: 17.12.2018
obrázek
Tradičně, jako každý rok, jsme si opět dovolili přednášet na právech právníkům..

..a připravit je tak pomalu na to, že po stránce odborné „pokročila úroveň znalostí tak, že zdůvodnit je možné skoro všechno“, a že speciálně Zákon o vodách má řadu míst, které se dají vykládat mnohoznačně.

Na druhé straně i pro právníky může být užitečné, když se něco dozví o procesech a případech, se kterými se potýká vodohospodářská firma v praxi a třeba i o tom, kam se ubírá vývoj oboru do budoucna.

Z novinek, o kterých jsme se bavili, je na pořadu novela vodního zákona obsahující opatření na zvládání sucha. Doufejme, že se podaří ji využít k prosazení některých ustanovení o udržitelnosti, boj proti změnám klimatu by tak nemusel být jen hrozba, ale i příležitost něco konkrétního v duchu udržitelnosti udělat.

Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required