Jaké změny přinesla novela vodního zákona a jak to ovlivní řešení odpadních vod v obcích?

Datum: 16.1.2019
obrázek
Zajímá vás, jaké změny přinesla novela vodního zákona, která vešla v platnost 1.1.2019? Hledáte vhodná řešení pro čištění odpadních vod v obcích?

Jaké jsou varianty řešení čištění odpadních vod v obcích a jejich hodnocení? Jaká jsou technická řešení decentrálu? To vše a mnohem více vám zodpovíme na seminářích „Venkov a odpadní vody - prakticky“, na které vás srdečně zveme. Semináře se uskuteční v lednu a únoru 2019 na 9 místech České republiky. Přijďte s námi diskutovat o aktuálních tématech dnešní doby.

Semináře jsou určeny jak pro vedení obcí, především těch, kterých se dotýká řešení odpadních vod, anebo těch, které čeká změna PRVK z důvodu aplikace změn v souvislosti s bojem proti změnám klimatu, tak pro pracovníky vodoprávních úřadů a pro projektanty, kteří přicházejí do styku s řešením obcí jako celku, případně řeší jednotlivé objekty v obci v návaznosti na územní plán a PRVK. 

Termíny a místa konání

30.01.2019 - Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00 Brno
06.02.2019 - Teplice, Dům kultury, Mírové Náměstí 2950, 415 80 Teplice 
07.02.2019 - Plzeň, Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
12.02.2019 - České Budějovice, ČEVAK, a.s., Boženy Němcové 2, 370 10 České Budějovice
13.02.2019 - Ostrava, Dům kultury města Ostravy, a.s, 28. října 124, 709 24 Ostrava
19.02.2019 - Zlín, CENTROPROJEKT, a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín
21.02.2019 - Olomouc, Hotel Hesperia, Brněnská 55, 779 00 Olomouc
26.02.2019 - Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis, a.s., Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové  
28.02.2019 - Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952, 148 28 Praha 4

V rámci seminářů se budeme věnovat problematice řešení venkovských oblastí z hlediska odpadních vod. Cílem je zvýšit znalosti účastníků o možnostech řešení obcí jako celku, o plánech rozvoje vodovodů a kanalizací, které se budou měnit v souvislosti s adaptací na změnu klimatu, o dotacích a o novinkách v legislativě, která je s povolováním čistíren a změnami plánů rozvoje spojena. Zejména projektantům pak budou určeny odkazy na nové normy a technická řešení.

Témata a další informace: https://www.asio.cz/cz/venkov-a-odpadni-vody-prakticky

Přihláška: http://www.asio.cz/cz/prihlasovaci-formular

Těšíme se na setkání s vámi.

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required