Banská Bystrica – Kaly a odpady 2012

Datum: 15.3.2012
Z témat o energii, kde jsme účinkovali i my, byl zajímavý příspěvek profesora Dohanyose, kde Todt už operativně zařadil část týkající se palivových článků a jejich vlivu na stupeň energetického využití bioplynu.

Již tradiční seminář odborné skupiny CzWA pořádaný jednou na Slovensku a podruhé v Čechách se uskutečnil tentokrát pod záštitou Středoslovenské vodárenské společnosti a.s., a tedy i logicky v Banské Bystrici.  Za ASIO jsme se zúčastnili příspěvkem, kde přednáška se dost podstatně lišila od příspěvku ve sborníku, a snažili jsme se zpropagovat energetický přístup k čištění odpadních vod. Myslím, že se to podle ohlasu v kuloárech daří a daří se i stavět na tom image firmy. Tj. rozšiřujeme tím obraz firmy z toho, že máme nové technologie na minimalizaci ČOV, na obraz, že tyto technologie dokáží uspořit i energii… V tomto duchu na semináři proběhly i kuloárové debaty o založení nové odborné skupiny při CzWA.

Z programu, který byl rozmanitý, stojí určitě za zmínku návrh a nová slovenská legislativa ke kalům a odpadům, která již reaguje na možnost využití odpadů na ČOV, stanoví podmínky pro hygienizaci kalů atd. … No a zajímavé bylo i téma odpady ze zdravotnictví (Bodíková). Určitě stojí za to se pokusit něco z toho přenést i do ČR.  Přinejmenším jako podklad k debatě.

Z témat o energii, kde jsme účinkovali i my, byl zajímavý příspěvek profesora Dohanyose, kde Todt už operativně zařadil část týkající se palivových článků a jejich vlivu na stupeň energetického využití bioplynu. Dále se rozvíjela témata na využití odpadů k výrobě energie a společnému zacházení na ČOV.  Foller prezentoval Otesánka – klasika, za zmínku stojí snad jen to, že posunul hranici jeho využitelnost směrem dolů (reakce na mou přednášku a Adamův výpočet intenzifikace ČOV termickou desintegrací). Zajímavý byl i příspěvek o zkoumání slepých uliček při hledání ANAMOXU (víc  ví  Drtil a jeho doktorandka) a o předúpravě průmyslových vod (kde by možná „fenton“ šel nahradit např. nanoželezem) a odstraňování sirovodíku z bioplynu, kde by možná náš vývoj mohl hledat další uplatnění pro své výstupy.

Jinak o organizačních schopnostech organizátorů svědčí i to, že na odchodu z hotelu bylo možno v praxi sledovat čištění kanalizace a užít si tak nejen teorii, ale přímo cítit i praxi.

Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required