Proběhl první ze série seminářů "Venkov a odpadní vody - prakticky"

Datum: 31.1.2019
obrázek
30. ledna proběhl v Brně první ze série seminářů pod názvem "Venkov a odpadní vody - prakticky".

Potěšila nás hojná účast ze strany projektantů a státních zaměstnanců. Seminářů bude celkem 9, první proběhl v Brně, zbývajících 8 se bude konat v dalších městech ČR:

30.01.2019 - Brno 06.02.2019 - Teplice 07.02.2019 - Plzeň
12.02.2019 - České Budějovice 13.02.2019 - Ostrava 19.02.2019 - Zlín
21.02.2019 - Olomouc 26.02.2019 - Hradec Králové 28.02.2019 - Praha

Semináře se věnují zejména problematice řešení odpadních vod ve venkovských oblastech. Zaměřují se na možnosti řešení obcí jako celku, na plány rozvoje vodovodů a kanalizací, které se budou měnit v souvislosti s adaptací na změnu klimatu, na dotace a novinky v legislativě, která je s povolováním čistíren a změnami plánů rozvoje spojena a přináší nové normy a technická řešení.

Venkov a odpadní vody
Více informací, termíny a přihlášku naleznete na uvedeném odkazu: Venkov a odpadní vody - prakticky.

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required