CIRCULAR AGRONOMICS - projekt pro účinnější koloběh uhlíku a nutrientů

Datum: 20.3.2019
obrázek
ASIO je partnerem evropského projektu, který si klade za cíl najít řešení pomocí cirkulární ekonomiky při koloběhu uhlíku a nutrientů.

Projekt Circular Agronomics se zabývá celým komplexem problémů, které brání zacyklování výroby potravin a 100% recyklaci zbytků po výrobě a použití potravin. Cílem je maximální recyklace nutrientů, C,N,P a využití organické hmoty pro udržení a zlepšení stavu půd jak po stránce úrodnosti, tak i schopnosti zadržovat vodu atd.
Tohoto projektu se účastní 18 subjektů – výzkumných ústavů, nadací, státních institucí a firem, a mezi nimi je i ASIO, spol. s r.o. Náš výzkumný tým byl pověřen vedením jednoho balíčku zaměřeného na recyklaci uhlíku v systému cirkulárního zemědělství.

Podívejte se na leták k projektu Circular Agronomics.

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required