Záznam z webináře "Domovní ČOV a konfliktní situace"

Datum: 1.5.2019
obrázek
Podívejte se na záznam z webináře na téma "Domovní ČOV a konfliktní situace".

Webinář Domovní ČOV a konfliktní situace se zabývá domovními čistírnami odpadních vod a odtokem z domovních čistíren. Dále pak problematikou nakládání s odpadními vodami, když není v obci vodoteč, ani splašková kanalizace, když půda není vhodná ke vsaku a přístup do obecní dešťové kanalizace zamítne vodoprávní úřad. Jakou argumentaci v takových případech použít při jednání s úřady a co nám zákon umožňuje?

Webinář najdete na našem YouTube kanále: https://youtu.be/d4-EXoOAJDE

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required