Konference Inženýrský den 2019 - Hospodaření vodou

Datum: 15.5.2019
obrázek
Koncem dubna proběhla v Brně Konference Inženýrský den 2019 na téma Hospodaření vodou.

Konferenci pořádala ČKAIT ve spolupráci s ČSSI a byla zaměřena na odbornou veřejnost, zástupce samospráv, správce povodí a lesů. U příležitosti Inženýrského dne byla vydána i tradiční ročenka – Stavební kniha 2019.

Program konference se zaměřoval na řešení sucha a klimatických změn, význam vody a vodních nádrží, hospodaření s vodou a další témata. Na konferenci vystoupil také Ing. Karel Plotěný se svou přednáškou na téma Využití srážkových vod a recyklace šedých vod a tepla z nich. Zaměřil se zejména na popis konkrétních opatření hospodaření s dešťovou vodou nebo vodou šedou, které je možné zavádět do obytných budov. Hlavním mottem těchto opatření byla především úspora pitné vody a energie v obytných domech. V příspěvku byly prezentovány praktické ukázky a opatření, které jsou třeba udělat pro efektivní využití vod v domech.

Mgr. Andrea Binková

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required