Dotační programy pro Brno aneb Nachytej dešťovku!

Datum: 23.5.2019
obrázek
Brno se rozhodlo bojovat proti suchu a připravilo pro své občany dva nové dotační programy.

Nové dotační programy podporují vytváření zelených střech a využití srážkových vod. Tyto dotační programy jsou součástí opatření na adaptaci na změnu klimatu.

Dotační program Nachytej dešťovku! je určen pro úspěšné žadatele o dotaci v rámci již zavedeného dotačního programu Státního fondu životního prostředí „Dešťovka“.

Dotace jsou poskytovány na jednotlivé již realizované projekty týkající se hospodaření se srážkovou vodou ve variantách podporovaných MŽP:

  • akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady;
  • akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady;
  • využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody.

O tuto dotaci mohou požádat i ti zájemci, kteří realizovali svůj projekt s pomocí SFŽP již v roce 2018. Dotační program má za cíl motivovat majitele staveb na území města Brna k efektivnímu hospodaření s vodou.

Dotační program Zeleň střechám! je určen pro všechny, kteří chtějí zkvalitnit tepelnou stabilitu svého obydlí a žít v trvale udržitelné výstavbě. Cílem dotačního programu je efektivní řešení hospodaření se srážkovou vodou u staveb na území města Brna.

Cílem tohoto programu je řešení hospodaření se srážkovou vodou ve městě Brně. Zelená střecha je vhodným primárním řešením, protože působí přímo v místě vzniku srážkových vod. Zadržená voda je pomalu spotřebována pro lokální ochlazení blízkého okolí stavby a současně zlepšuje mikroklima celých uličních celků, pokud je výskyt zelených střech v dané lokalitě četnější.

Žádosti o dotaci můžete podat od 1.6.2019 do 30.11.2019, podmínkou je místo realizace projektu na území města Brna.

Zdroj a více informací: https://ekodotace.brno.cz/

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required