Úpravna vody pro městys Prosiměřice

Datum: 7.6.2019
obrázek
Úpravny vod pro obce, města, hotely, průmyslové areály atd. jsou individuálně navrhované technologické celky zabezpečující úpravu vody způsobem takovým, aby upravená voda splňovala vyhlášku 252/2004 Sb.

Společnost ASIO, spol. s r.o. realizovala úpravnu vody pro městys Prosiměřice. Prosiměřice jsou vinařská obec vzdálená 14 km od Znojma směrem na Moravský Krumlov.

Úpravna vody zabezpečuje pro městys dodávku pitné vody dle požadavků vyhlášky 252/2004 Sb. Voda v denním objemu 200 m3 je akumulována v betonovém vodojemu. Úpravna řízená PLC s datovým výstupem a možností řízení přes internet.

Voda v realizovaném vrtu vykazovala nadlimitní koncentrace železa, manganu, amonných iontů, chloridů a dalších kontaminantů. S ohledem na složení vody se využily následující technologie pro úpravu vody: filtrace na diskovém filtru, úprava pH vody dávkováním roztoku hydroxidu sodného, dezinfekce a oxidace dávkováním roztoku chlornanu sodného, filtrace na turbidexovém filtru, odvětrání chloraminů na stripovací koloně, filtrace na aktivním uhlí, filtrace na filtru s náplní pyroloxu, reverzní osmóza.

Ing. Peter Putz

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required