Adaptace na změnu klimatu v souvislostech… skutečné hrozby a možnosti řešení

Adaptace na změnu klimatu v souvislostech… skutečné hrozby a možnosti řešení

Hrozby a jejich hodnocení v souvislostech

  • aneb jak se orientovat v informacích, udržitelnost, vodní stopa, systémový pohled, jak eliminovat legislativní překážky  a nepravdivé mentální modely, léky, drogy, pesticidy a rezistence vůči antibiotikům.

 Východiska v plánech a vizích

  • Národní akční plán a obdobné plány v okolních zemích – srovnání priorit.
  • Novinky v legislativě – novinky ve Vodním zákoně.
  • Přírodě blízká řešení (zpráva OSN).

 Praktické možnosti naplnění strategie

  • Hospodaření s dešťovou vodou (vývoj myšlení a přehled využitelných technologií).
  • Čištění odpadních vod (srovnání koncepcí z hlediska udržitelnosti).
  • Recyklace vod, nutrientů a energie (co je reálně využitelné v současnosti).

 Cíl semináře: Udělat si nadhled nad problematikou, uvědomit si podstatné v souvislostech a seznámit se s konkrétními možnostmi řešení.

Termíny a místa:

01.11.2018 - Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00 Brno
06.11.2018 - Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952,
                       148 28 Praha 4 – Kunratice

Čas:
09:00 – 14:00

Účastnický poplatek:

Vložné 1000 Kč/os. vč. DPH (vložné obsahuje občerstvení, sborník + ostatní náklady na seminář).

Semináře jsou zařazeny do:
- programu celoživotního vzdělávání ČKAIT 1 bod
- programu celoživotního vzdělávání ČKA 1 bod

Způsob platby:

Převodem na účet (číslo účtu: 2108725467/2700 - jako variabilní symbol prosím uvádějte IČO vaší organizace). V případě neúčasti se vložné nevrací, bude zaslán sborník. Na adresu uvedenou v přihlášce obdržíte daňový doklad, a to nejpozději do 2 týdnů od ukončení semináře. Při prezenci nebude vložné vybíráno.

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese asio@asio.cz nebo níže (viz přihlašovací formulář) http://www.asio.cz/cz/prihlasovaci-formular

Pozvánku ke stažení najdete zde.

Děkujeme a budeme se těšit na viděnou.
ASIO NEW, spol. s r.o.

 

Kontakty

ASIO, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required