Aktuality legislativní i technické (aneb co se objevilo nového v době „covidové“)

V době "covidové" došlo ke spoustě změn ve všech směrech. V rámci semináře vám přineseme novinky z  vodohospodářství, a to z oblasti legislativní a technické.

ASIO Vodohospodářská zeď nářků

Témata semináře

  • Šedé vody – legislativa, technika i zkušenosti z praxe   
  • Chatové oblasti a jejich řešení – přerušovaně užívané objekty + nová čistírna odpadních vod AS-MONOcomp CHATA
  • Vegetační ČOV – náklady, provoz, výsledky
  • Suché záchody – uplatnění a praktické postřehy
  • Recyklace bazénových vod – AS-POOLREC – provozní úspory, realizované projekty
  • Modrozelená infrastruktura – řešení a nové výrobky, pokrok v myšlení, střety s legislativou
  • Zkušenosti z vodohospodářských scanů v průmyslu – jak na ně, a kde se opatření vrátí nejrychleji
  • Cirkulární ekonomika a zemědělství, udržitelnost v jejím kontextu představení případových studií
  • Vývoj sorbentu na odstranění a recyklaci fosforu a jeho uplatnění na komunálních čistírnách odpadních vod:

V rámci projektu FV30034  byl vyvíjen sorbent se schopností odstraňovat fosfor z komunálních vod s možností recyklace fosforu přímo chemickou regenerací, příp. nepřímo jeho aplikací na pole s využitím principů cirkulární ekonomiky. Vedle sorpce byly kriticky srovnány v současné době nejběžněji používané technologie recyklace fosforu na komunálních čistírnách. Během dlouhodobého testování v pilotním měřítku byly porovnány vedle účinnosti odstranění fosforu pro jednotlivé technologie také konečné koncentrace fosforu a jeho frakcí. Poloprovozní testování proběhlo na shodné přitékající vodě (odtok z komunální ČOV) a to na dvou reálných čistírnách odpadních vod.

Termíny a místa konání

2.11.2021 – Brno, ASIO, Kšírova 552/45, 619 00 Brno
4.11.2021 – Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952, 148 28 Praha 4 – Kunratice

Sledujeme aktuální situaci v ČR a doufáme, že se nám v letošním roce podaří uspořádat semináře v prezenční formě, avšak v případě nepříznivé epidemiologické situace bychom byli nuceni seminář uskutečnit v online formě. 

 
Čas

09:00 – 14:00 hod.

Účastnický poplatek

Vložné 990 Kč/os. vč. DPH

Semináře jsou zařazeny do:
- programu celoživotního vzdělávání ČKAIT 1 bod
- programu celoživotního vzdělávání ČKA 1 bod

Způsob platby:

Převodem na účet (číslo účtu: 2108725467/2700 - jako variabilní symbol prosím uvádějte IČO vaší organizace). V případě neúčasti se vložné nevrací, bude zaslán sborník. Na adresu uvedenou v přihlášce obdržíte daňový doklad, a to nejpozději do 2 týdnů od ukončení semináře. Při prezenci nebude vložné vybíráno.

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese asio@asio.cz nebo níže (viz přihlašovací formulář) http://www.asio.cz/cz/prihlasovaci-formular

Děkujeme a budeme se těšit na viděnou.
ASIO NEW, spol. s r.o.

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required