Aktuality legislativní i technické (aneb co se objevilo nového v době „covidové“)

Aktuality legislativní i technické (aneb co se objevilo nového v době „covidové“)

V době "covidové" došlo ke spoustě změn ve všech směrech. V rámci semináře vám přineseme novinky z  vodohospodářství, a to z oblasti legislativní a technické.

Témata semináře

  • Legislativní a technické aktuality 2021

  • Šedé vody – legislativa, technika i zkušenosti z praxe   

  • Chatové oblasti a jejich řešení – přerušovaně užívané objekty + nová čistírna odpadních vod AS-MONOcomp CHATA, Vegetační ČOV, Suché záchody 

  • Voda pro modrozelenou infrastruktururu

  • Zkušenosti z vodohospodářských scanů v průmyslu – jak na ně, a kde se opatření vrátí nejrychleji

  • Cirkulární ekonomika a zemědělství, udržitelnost v jejím kontextu  představení případových studií

  • Recyklace fosforu na ČOV – vývoj sorpčních materiálů a jejich srovnání s jinými technologiemi na odstraňování fosforu

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required