Aktuality

obrázek
29.3.2015

seminář "Inovace a životní prostředí 2015"

Jako inovativní firma jsme nemohli chybět. Seminář byl připraven pořadateli ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR a v rámci semináře vystoupili různé instituce s nabídkou účasti v různých projektech a představili celou řadu možností jak se zapojit do projektů financovaných jak z českých, tak i evropských peněz.

obrázek
27.3.2015

Separace tuků a olejů - novinky pro 2015

Nejnáročnější požadavky na předčištění vod s obsahem tuků za únosné investice splňuje nová řada lapáků tuků s flotační vestavbou a na předčištění vod s obsahem ropných látek pak ultrafiltrace. Obě metody byly vyvinuty v rámci probíhajících výzkumných projektů. Pojednáno bude zejména o jejich možnostech z hlediska emisních hodnot.

obrázek
25.3.2015

Do Franfurktu na párky

Výstava ISH je jednou z nevíce navštívených výstav, a to jak odborníky, tak i laickou veřejností. Což je zřejmé z toho, že se parkuje nejen na obvyklých parkovištích, ale i po parcích v okolí, apod. Důvodem pro tak velkou „pouť“ je výstaviště nabité technologiemi pro TZB.

obrázek
19.3.2015

Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod

Je název konference CzWA pořádané již tradičně v Blansku a také téma, ke kterému máme co říci po stránce odborné – k dispozici máme pro tyto příležitosti připraveny předčištění, membránové technologie, technologické znalosti, atd.

obrázek
17.3.2015

Recyklace šedých vod pomocí systému AS-GW/AQUALOOP – další realizace

Proběhla další realizace systému AS-GW/AQUALOOP. Jedná se o čistírnu šedých vod AS-GW/AQUALOOP 6.

obrázek
12.3.2015

Semináře „jaro 2015“ ... 100+1 aneb o závit dál

Tradiční jarní semináře skončily. Letos byly věnovány hlavně výrobkům, a to jak pro venkovní použití, tak i pro ZTI. Snažili jsme se posluchačům ukázat řadu inovací a nových výrobků a přesvědčit je o tom, že jako firma jsme se zaměřili na cíle stylu filosofie „Cities of Future“ a že chceme být jiní v tom, že upřednostňujeme technologie šetřící energii, vody a suroviny a že tam, kde ostatní čistí vodu my se ji snažíme recyklovat a přitom minimalizovat energetické náklady.

obrázek
10.3.2015

Mechanické nečistoty již na ČS v Jenštejně neřeší

Nejedna čerpací stanice na kanalizačním řadu se potýká s problémem mechanických nečistot, které způsobují nadměrné opotřebení čerpadel a v důsledku také zvyšování provozních nákladů. Řešením může být použití jemného mechanické předčištění již v čerpací stanici, tak jak se rozhodl provozovatel kanalizace v obci Jenštejn u Prahy.

obrázek
6.3.2015

Domovní čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp 5K - inovace pro rok 2015

Představení inovované, nejlevnější funkční, čističky odpadních vod pro 3-7 EO ... AS-VARIOcomp 5K s možností o doplnění monitorovacího systému AS-GSM.

obrázek
3.3.2015

Vítejte na recyklovně z použité vody!

V únoru 2015 se uskutečnil tradiční tak trochu vizionářský seminář pořádaný v Kobylí na Moravě. Na akci se sjela řada předních českých a slovenských odborníků v oblasti vodního hospodářství.

obrázek
26.2.2015

Nejlevnější funkční ČOV za 29 500Kč (bez DPH)

AS-VARIOcomp 5K - biologická čistírna odpadních vod pro 3-7 EO. Čištění vody pomocí této čistírny odpadních vod je založeno na stabilním a spolehlivém provozu při minimální potřebě energie. Nejlevnější kompletní (včetně nástavby, poklopu, dmychadla) za 29 500Kč (bez DPH).

obrázek
24.2.2015

Ukliďme Česko ... zapojíte se také?

Dobrovolnická akce "Ukliďme Česko" vychází z mezinárodně osvědčeného modelu "Let's Do It!". Tento typ úklidových akcí již proběhl úspěšně ve více jak 100 zemích za účasti 9 milionů dobrovolníků. V ČR v roce 2015 proběhne 18.04.2015.

obrázek
17.2.2015

seminář "Jak dál v čištění odpadních vod v malých obcích (do 2000 EO)"

... aneb odpadní vody po vyjití novely Vyhlášky 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

obrázek
12.2.2015

Zimní vodohospodářská třicítka 2015 – aneb nezávod na ledu

Ani letos nemohli zástupci z řad firmy ASIO chybět na tradičním závodě, který navíc letos slavil jubilejní 40. výročí.

obrázek
10.2.2015

ASIOnews 63

Strategie NEW i pro TZB, Lapák tuku AS-FAKU 9 FOZ, ASIO je inovativní firma, Srážkové vody AS-NIDA, Vegetační ČOV, Technologie v souboji se zápachem, Sběr biomasy na přehradě Vranov, Bazénová chemie, Chladné Norsko, vřelé vztahy, Moč jako odpad nebo tekuté zlato?, Vysokohorská membránová ČOV, Webináře (on-line semináře) 2015, ...

obrázek
4.2.2015

AS-VARIOcomp 5K ROTO ECO - výprodej

Do vyprodání zásob za akční cenu 27 500Kč bez DPH ... dříve 33 300Kč bez DPH.

obrázek
3.2.2015

Sinice - videozáznam z webináře

Jsou pořád s námi a sezona se blíží … Stručné zhodnocení akce Vranovská přehrada. Kromě sběru sinic jako škodlivé biomasy existují i další metody pro potlačování masového rozvoje sinic.

obrázek
27.1.2015

100+1 aneb o závit dál - již příští týden

Semináře se budou zabývat inovacemi v oblasti domovních čistíren odpadních vod, vegetačních čistíren odpadních vod, separace tuků a olejů, hospodaření se srážkovými vodami, využití šedých vod.

obrázek
13.1.2015

ASIO webináře 2015

V loňském roce se nám povedlo uskutečnit, tak jak jsme slíbili, 12 webinářů. Pro ty co to zatím nezkusili, tak malé vysvětlení – v podstatě je to seminář na dálku. Pokud máte připojení na internet, pak můžete stejně jako na normálním semináři sledovat výklad přednášejícího, klást jak písemné, tak i hlasové dotazy, vyjadřovat své názory a vstupovat do diskuze. Při tom nemusíte opustit teplo domova nebo kanceláře … a máme již i termíny pro 2015.

obrázek
6.1.2015

ASIO členem exportního klubu

ASIO, spol. s r.o. je členem exportního klubu při Czech Trade. Je logické, že ASIO chce ovlivňovat podmínky exportu, protože jeho velký podíl činnosti je orientován na export.

obrázek
18.12.2014

PF 2015

Děkujeme všem zákazníkům a nejen jim za přízeň a přejeme do roku 2015 hodně energie pro život pracovní, ale hlavně i pro život osobní.

641-660/815 stránka: [ ] ... 33 ... [ ]
 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required