Aktuality

obrázek
28.4.2015

NASS na ČVUT v Praze

Seriál předávání informací k NASS „Nekonvenčně aranžovaným sanitárním systémům“ pokračoval ve čtvrtek 23.04.2015 přednáškou na ČVUT.

obrázek
21.4.2015

Monitorování malých ČOV - videozáznam z webináře

Je zřejmé, že řešení odvádění odpadních vod z menších obcí a z některých lokalit se neobejde bez nasazení domovních a malých čistíren odpadních vod.

obrázek
18.4.2015

Setkání podnikatelů se zástupci vědeckých center Univerzity Palackého

Se uskutečnilo 16.04.2015 v Olomouci u příležitosti otevření interaktivního muzea vědy Pevnost poznání.

obrázek
14.4.2015

Odlučovače lehkých kapalin - novinky pro 2015

Prezentace je věnována odlučovačům lehkých kapalin, jejich navrhování, legislativě a novinkám pro rok 2015.

obrázek
11.4.2015

Závlaha odpadní vodou

V rámci příspěvku bude prezentována tématika závlaha odpadními vodami.

obrázek
9.4.2015

On-line seminář "Zasakování a hydroizolace"

Rádi bychom vás pozvali na webinář (15.04.2015), který pořádáme ve spolupráci s Jihomoravským stavební klastrem z.s.

obrázek
7.4.2015

Využití šedých vod - inovace

V rámci příspěvku budou prezentovány další výsledky výzkumných projektů umožňující recyklaci vody a tepla přímo v budovách a naplňují tak představy tvůrců strategie „měst budoucnosti“.

obrázek
4.4.2015

Závlahy a jejich perspektiva … a pohled zvenku

Tak jsem si myslel, že výše uvedený název semináře je maskovací manévr pro nějako „vinařskou“ akci – odbudeme si pár přednášek a budeme koštovat.

obrázek
2.4.2015

Česko je nano

V Lichtenštejnském paláci v Praze se 24. března 2015 konala konference ČESKO JE NANO, na které se představili přední čeští experti, propagátoři a podnikatelé z oboru nanotechnologií.

obrázek
31.3.2015

Domovní a malé čistírny odpadních vod - inovace pro rok 2015

Prezentace věnovaná řešení objektů s přerušovaným a trvalým obýváním a novinkách ve výrobkové sféře. Představeny budou jak extenzivní způsoby, tak i intenzivní způsoby čištění a možnosti řešení, a to včetně nákladových relací. Diskutována budou i řešení možností monitorování ČOV na dálku, tj. řešení, s nimiž se počítá v případě použití dotací na decentrální řešení odvádění odpadních vod.

obrázek
30.3.2015

Konference "Projektování a provoz povrchových úprav"

Ve dnech 11. – 12. března 2015 proběhla v pražském hotelu Pyramida konference "Projektování a provoz povrchových úprav". 41. ročník konference naznačuje, že se jedná o událost s dlouholetou tradicí.

obrázek
29.3.2015

seminář "Inovace a životní prostředí 2015"

Jako inovativní firma jsme nemohli chybět. Seminář byl připraven pořadateli ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR a v rámci semináře vystoupili různé instituce s nabídkou účasti v různých projektech a představili celou řadu možností jak se zapojit do projektů financovaných jak z českých, tak i evropských peněz.

obrázek
27.3.2015

Separace tuků a olejů - novinky pro 2015

Nejnáročnější požadavky na předčištění vod s obsahem tuků za únosné investice splňuje nová řada lapáků tuků s flotační vestavbou a na předčištění vod s obsahem ropných látek pak ultrafiltrace. Obě metody byly vyvinuty v rámci probíhajících výzkumných projektů. Pojednáno bude zejména o jejich možnostech z hlediska emisních hodnot.

obrázek
25.3.2015

Do Franfurktu na párky

Výstava ISH je jednou z nevíce navštívených výstav, a to jak odborníky, tak i laickou veřejností. Což je zřejmé z toho, že se parkuje nejen na obvyklých parkovištích, ale i po parcích v okolí, apod. Důvodem pro tak velkou „pouť“ je výstaviště nabité technologiemi pro TZB.

obrázek
19.3.2015

Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod

Je název konference CzWA pořádané již tradičně v Blansku a také téma, ke kterému máme co říci po stránce odborné – k dispozici máme pro tyto příležitosti připraveny předčištění, membránové technologie, technologické znalosti, atd.

obrázek
17.3.2015

Recyklace šedých vod pomocí systému AS-GW/AQUALOOP – další realizace

Proběhla další realizace systému AS-GW/AQUALOOP. Jedná se o čistírnu šedých vod AS-GW/AQUALOOP 6.

obrázek
12.3.2015

Semináře „jaro 2015“ ... 100+1 aneb o závit dál

Tradiční jarní semináře skončily. Letos byly věnovány hlavně výrobkům, a to jak pro venkovní použití, tak i pro ZTI. Snažili jsme se posluchačům ukázat řadu inovací a nových výrobků a přesvědčit je o tom, že jako firma jsme se zaměřili na cíle stylu filosofie „Cities of Future“ a že chceme být jiní v tom, že upřednostňujeme technologie šetřící energii, vody a suroviny a že tam, kde ostatní čistí vodu my se ji snažíme recyklovat a přitom minimalizovat energetické náklady.

obrázek
10.3.2015

Mechanické nečistoty již na ČS v Jenštejně neřeší

Nejedna čerpací stanice na kanalizačním řadu se potýká s problémem mechanických nečistot, které způsobují nadměrné opotřebení čerpadel a v důsledku také zvyšování provozních nákladů. Řešením může být použití jemného mechanické předčištění již v čerpací stanici, tak jak se rozhodl provozovatel kanalizace v obci Jenštejn u Prahy.

obrázek
6.3.2015

Domovní čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp 5K - inovace pro rok 2015

Představení inovované, nejlevnější funkční, čističky odpadních vod pro 3-7 EO ... AS-VARIOcomp 5K s možností o doplnění monitorovacího systému AS-GSM.

obrázek
3.3.2015

Vítejte na recyklovně z použité vody!

V únoru 2015 se uskutečnil tradiční tak trochu vizionářský seminář pořádaný v Kobylí na Moravě. Na akci se sjela řada předních českých a slovenských odborníků v oblasti vodního hospodářství.

661-680/846 stránka: [ ] ... 34 ... [ ]
 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required