Aktuality

obrázek

ASIO News - číslo 51. říjen 2010

Konference Cyanobakterie 2010, Aplikace membrán nejen pro splaškové, ale i pro pitné nebo průmyslové vody, Péče o přírodní vodní plochy – Brněnská přehrada, Máme asi vody mnoho a je levná, Vhodné technologie recyklace fosforu z povrchových a odpadních vod, Přestavba plastových nádrží ve Švédsku, Řešení, které Vám spoří náklady na vodu a další...

obrázek

ASIO News - číslo 50. květen 2010

ASIO, spol. s r.o. a WATENVI 2010, Čištění průmyslových odpadních vod, ASIO, spol. s r.o. a seminář „Novinky na WATENVI“, Představení japonských čistých environmentálních technologií, Programy a projekty, Membrány na dosah i pro komunální ČOV, Předpokládaný vývoj v oblasti decentralizovaných systémů, Pachatel se vrací na místo činu aneb rekonstrukce ČOV po patnácti letech, Pozvánka na podzimní semináře „hospodaření s dešťovými vodami“, Pákistán – montáž vestaveb OLK v elektrárně Muridke a Balloki a další...

obrázek

ASIO News - číslo 49. únor 2010

Kam kráčíš H2O? Budoucnost nakládání s odpadními vodami, Zkusme pochybovat, Chytré řešení odvodňování kalů pro menší biologické ČOV, Výstavba čistírny mourových vod areálu nového, Externího uhelného hospodářství – zauhlování, Podzimní semináře 2009 aneb membrány po lopatě, ASIO, spol. s r.o. na Liptově, ČOV Bad Eisenkappel, Bioplynové stanice v Nemecku – exkurzia október 2009, Estonsko – čistírna odpadních vod pro obec Palivere a další ...

obrázek

ASIO News - číslo 48. říjen 2009

Veselého Hydrosilvestra všem vodařům, ale nejen jim, přeje firma ASIO, spol. s r.o., Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, Nové technologie v oblasti čištění odpadních vod aneb ohlédnutí se za WATENVI, Zpráva o řešeni problému nedostatku vody a sucha v Evropské unii (2008/2074(INI)), HIC SUNT LEONES - odvádění srážkových vod, Podbanské - intenzifikace vodovodů a kanalizací, Dinosaury dorazily jedovaté sinice a ne jen asteroid, tvrdí vědci a další...

obrázek

Detektor netěsností plastových nádrží a bazénů umístěných v terénu AS-DTK NET

Hledání netěsností v nádržích a bazénech umístěných pod úrovní terénu je často zapeklitým problémem. Najít místo, kde je netěsnost, kterou uniká do okolí například 200 litrů vody za den je u obetonovaného bazénu nebo samonosné nádrže přinejmenším obvykle nákladné a časově náročné. Obnažit nádrž z venku je tím nejprůkaznějším, ale i nejdražším řešením. Často nic neřeší ani vypuštění nádrže. V případě netěsnosti ve svislém sváru je pak hledání ještě složitější. Proto je přístroj na hledání netěsnosti AS–DTK NET významným pomocníkem spořícím nejen čas při hledání netěsnosti, ale zejména náklady na použitou vodu nebo náhrady škody zákazníkům, které mohou v konkrétních případech jít do desítek a v některých případech i stovek tisíc korun.

obrázek

Program sinice

Řízené dávkování látek pro srážení sinic APLIKAČNÍM PLAVIDLEM Pro tuto technologii je použito fyzikálně-chemického principu potlačování rozvoje SINIC a to dávkování koagulantu do povrchových vod. Plavidlo je možno použít na řízené a exaktní dávkování jakékoliv tekuté látky do nádrží s podrobným reportingem aplikace. Odstraňování biomasy z povrchu vodní hladiny pomocí PLAVIDLA PRO SEPARACI ČÁSTIC BIOMASY Pro tuto technologii je použito nechemického principu odstraňování biomasy a to mechanickou separací.

obrázek

Nejlepší malá a střední firma v Brně

Dne 11.6.2009 se firma ASIO, spol. s r.o. umístila na třetím místě mezi nejlepšími malými a středními firmami města Brně.

obrázek

ASIO News - číslo 47. květen 2009

Recyklace průmyslových a komunálních odpadních vod, Omezení rozvoje sinic na vodních nádržích, Výrobkový přístup v návrhu Vodního zákona, Exkurze pro „ruské šajby“ na čištění obtěžujícího zápachu na ČOVkách v okolí Mnichova, Membránové technologie jako výhodná varianta při intenzifikaci ČOV, Seminář - decentralizované nakládání s odpadními vodami, ASIO, spol. s r.o. - nové uspořádání technologie ČOV do 5 000 EO a další...

obrázek

ASIO News - číslo 46. duben 2009

Odlučovače lehkých kapalin po x-té, Odstředivou silou k vyšší účinnosti, Čištění odpadních vod ve stavebním průmyslu, Malé obce s počtem obyvatel do 2000 mají letos naději, Deset let práce firmy ASIO, spol. s r.o. v Systému řízení kvality podle norem ISO 9000, Seminář v Moravské Třebové, Projekt DESAR, Korejské střípky a další...

obrázek

ASIO News - číslo 45. leden 2009

Co nás nezabije, to nás posílí, Jak se návrh nového vodního zákona vypořádal se srážkovými vodami, Možná jste četli obdobný inzerát, Výrobkový přístup v návrhu Vodního zákona, Workshop, Mimoběžky 2009, Návrh Vodního zákona a nové znění paragrafu 38, Návrh na změnu § 100 Vodního zákona o zpoplatnění vypouštění odpadních vod do vod podzemních, Fotosoutěž ASIO 2008 - vítězné fotografie, Workshop - Mimoběžky 2009, Světový den toalet není záležitostí k smíchu, Technologie FMX – novinka v nabídce a další ...

obrázek

E - learning

Přiblížit všeobecné informace všem a to i těm, kteří se nemohou zúčastnit našich seminářů, neboť víme, že čas je drahý. Zvýšit všeobecné povědomí o technických možnostech a případně i o legislativních novinkách v oblasti vodního hospodářství. Případně takto i pozvat na naše semináře, na kterých se o některá témata pak probírají podrobněji nebo vyprovokovat diskuzi, k čemuž Vám mohou posloužit i naše stránky. Závažná témata pak mohou takto být přenesena dál.

obrázek

Semináře JARO 2009

Firma ASIO, spol s r.o. si dovoluje pozvat všechny vodohospodářské pracovníky, zástupce projekčních firem, pracovníky státní správy, pracovníky referátů ŽP, zástupce stavebních firem a všechny odborné pracovníky na pravidelné jarní semináře. Semináře jsou opět zařazeny do celoživotního vzdělávaní ČKAIT a akreditovány MV pro vzdělávání pracovníků ve státní správě.

obrázek

ASIO News - číslo 44. listopad 2008

19.listopad - světový den toalet, Desar, Hnědé vody - aneb bejvávaly časy, Sani-tank, Vesmírná toaleta, Čištění žlutých vod, Historie sanitace a čištění odpadních vod a další...

obrázek

Fotosoutěž

Čím dál více lidí fotí a tak by bylo škoda, aby se o svou radost z fotografování nemohli podělit. ASIO, jako firma zabývající se vodou, proto vyhlašuje celoroční soutěže v kategoriích: Voda (mobil a fotoaparát) a ASIO (mobil a fotoaparát dohromady).

obrázek

ASIO News - číslo 43. září 2008

ASIO mezi deseti nej ... firmami v kraji, Intenzifikace zařízení s aktivací pomocí membrán (MBR), MBR - 5 let zkušeností na trhu, OLK - vhodnost použití polyetylenu a polypropylenu, Informace pro malé obce, Friends of Socotra, IWA World Water Congress and Exhibition, Kam s kalem z domovních čistíren a žump, ČOV Florencie aneb jak na jalové vody?, Zoologická zahrada Ostrava a další...

obrázek

Semináře Návaznosti 2008

Vazby čištění odpadních vod na vodoteče a nádrže (nutrienty, cyanobakterie), na půdu (problematika využívání kalů) a na vzduch (problematika zápachu) a nejčastější chyby při projektování.

obrázek

ASIO News- Číslo 42, červenec 2008

15. výročí firmy ASIO, spol. s r.o., Pozvánka na semináře Návaznosti 2008, Konference Cyanobakterie 2008, Mezi 10 nej ..., Cyklistická expedice Česká Kanada, 19.listopad - světový den toalet, První realizace PCO v České republice, Voda po biologickém čištění, Eutrofizace na vodní nádrži Plumlov. Letos opět do Prahy na ForArch a další ...

obrázek

ASIO News - Číslo 41, květen 2008

Čištění vzduchu, odstranění zápachu, Nové technologie, nové možnosti, Podzimní semináře firmy ASIO - Návaznosti 2008, Vyhodnocení provozu, provozních a investičních nákladů na ČOV s aerobní termofilní stabilizací PRO 12 000 EO, Zkušenosti s certifikací DČOV v ČR, Výstava URBIS - ve znamení biofiltru a membrán, SFT filtr, Spirálový dehydrátor, Spirálový zahušťovač, Membrány pro velké ČOV a další ...

obrázek

ASIO News - Číslo 40, březen 2008

Semináře JARO 2008, Odpadní vody jako zdroj surovin, spirální dehydrátor, URBIS 2008, IFAT 2008, Čištění odpadních vod v malých obcích, Problematika srážkových vod aneb řešení blízko vám, Dotace pro čištění odpadních vod, Vodohospodářské úsměvy a další ...

obrázek

ASIO News - Číslo 39, leden 2008

ASIO a rok 2008 - 15 let na trhu, Způsoby likvidace odpadních vod v malých obcích, Nové technologie a norské fjordy, ČOV s membránovou technologií, Speciální projekty, Provoz ČOV po třech letech v Alžírsku, Veletrh ACQUAIRA, Zajímavé investiční akce a další ...

801-820/827 stránka: [ ] ... 41 [ ]
 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required