Aktuality

obrázek
31.10.2014

Veselého Hydrosilvestra přejeme

Veselého Hydrosilvestra všem vodařům, ale nejen jim, přeje firma ASIO, spol. s r.o.

obrázek
30.10.2014

Odpadové vody 2014 aneb zasněžené Štrbské pleso už v říjnu

Tradiční významná vodohospodářská akce se ani tentokrát neobešla bez nás (Plotěný, Matysíková, Kratochvíl a Holba), propagace našich výzkumných projektů, našich přednášek a našich jednání.

obrázek
28.10.2014

Energie, OZE, šedé vody

Připravili jsme pro vás, kteří se nemohli webináře zúčastnit, videozáznam. NEW je akronym pro nový přístup k čištění vod zohledňující minimalizaci spotřeby vody a její recyklaci, recyklaci nutrientů a energetickou stránku čištění odpadních vod.

obrázek
23.10.2014

Vzpomínkový koncert pro Josefa Prudila

Dne 07.10.2014 se konal koncert pro Pepu Prudila významného bývalého textaře např. Poutníků nebo Cimbál clasicu. ASIO již tradičně tuto akci sponzorsky podporuje.

obrázek
21.10.2014

Dodávka retenční nádrže dešťových vod o objemu 100m3

Pro přední českou společnost provozující a budující lokální distribuční soustavy (LDS) pro distribuci elektrické energie v obytných zónách i v průmyslových areálech byla dodána retenční nádrž o objemu 100m3.

obrázek
20.10.2014

Potápěči budou na Brněnské přehradě sklápět aerační věže

První aplikaci aeračních věží provedlo ASIO již v roce 2011 právě na přehradu v Brně.

obrázek
16.10.2014

Vodafone Firma roku 2014 a ASIO, spol. s r.o.

Ocenění si vážíme a bereme jej jako podporu v našem snažení o naplnění naší vize založené na důvěře, odbornosti a inovativním přístupu k čištění odpadních vod.

obrázek
15.10.2014

MSV 2014 a podnikatelské setkání

Mezinárodní strojírenský veletrh je příležitostí k uspořádání doprovodných akcí, kterých se ASIO, spol. s r.o. jako brněnská firma nemůže nezúčastnit.

obrázek
14.10.2014

Čištění průmyslových odpadních vod - pozvánka na seminář

Seminář se bude věnovat využití klasických a hlavně nových postupů při čištění průmyslových odpadních vod s ohledem na energetickou spotřebu a recyklaci vody a nutrientů.

obrázek
10.10.2014

MZE vypisuje výzvu na dotace pro pitnou vodu a čistírny vod odpadních včetně vodovodů a kanalizací

Žádosti se přijímají od 15.10.2014. Bližší informace na www.eagri.cz nebo přímo u nás.

obrázek
9.10.2014

Prezentace ASIO v Bělehradě

V rámci „Programu rozvojově-ekonomického partnerství MZV“ projektu „Program REP – pf – NEW pro Srbsko“ jsme jako firma uspořádali, spolu s našimi srbskými partnery, prezentaci našich výrobků a technologií.

obrázek
7.10.2014

Leadership Brno 2014

Jsme hrdí na to, že jsme mohli být, jako firma ASIO, spol. s r.o., jako partner konference u zrodu nové tradice konferencí o leadershipu.

obrázek
4.10.2014

Workshop Využití recyklovaných fosfátových hnojiv v zemědělství

Workshop pořádala firma ASIO, spol. s r.o. v rámci evropského výzkumného projektu P-REX (www.p-rex.eu) s názvem „Sustainable management of sewage sludge with a focus on recycling of phosphorus and power efficiency“ (Udržitelný management čistírenského kalu se zaměřením na recyklaci fosforu a enegetickou efektivnost).

obrázek
3.10.2014

Přijmeme technika výzkumného oddělení a správce budovy

Člověka všestranně technicky zaměřeného, manuálně zručného. Musí mít základní přehled o technice z oblastí strojírenství, stavebnictví, elektrotechniky. V jednom z oborů strojírenství nebo elektroniky větší znalost a zkušenost výhodou. Řidičský průkaz sk. B.

obrázek
30.9.2014

Nízkozatěžované biologické dočišťovací rybníky

V rámci projektu ZBYTINY – „Nízkozatěžované biologické dočišťovací rybníky“ grantové agentury TA ČR jsme prováděli dokončovací práce na rybnících na lokalitě Mikulůvka.

obrázek
25.9.2014

Recyklace šedých vod - další realizace

Zaregistrovali jsme další realizaci na recyklaci šedých vod pomocí AS-GW/AQUALOOP, a to opět v Praze.

obrázek
23.9.2014

Seminář "Voda a membránové procesy" CZEMP

Cílem semináře bylo hlavně vzdělat a informovat, a tak v duchu semináře máme pro zájemce o vzdělávání o membránách hned dva tipy.

obrázek
18.9.2014

Vzpomínkový koncert pro Josefa Prudila - pozvánka

Dne 07.10.2014 se koná koncert pro Pepu Prudila významného bývalého textaře např. Poutníků nebo Cimbál clasicu. ASIO již tradičně tuto akci sponzorsky podporuje.

obrázek
16.9.2014

zprovoznění další ČOV AS-KLARO PZV

Tentokrát šlo o AS-KLARO PZV 3 mini, která je určena pro 2-4 EO do obce Strhaře okr. Černá Hora.

obrázek
11.9.2014

Mobilní dehydrátor u hory Olymp

Z propagačního ověřovacího turné po Itálii a Řecku se nám vrátil mobilní dehydrátor zpět do Brna.

821-840/959 stránka: [ ] ... 42 [ ]
 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required