Aktuality (20)

Ohlédnutí se za výstavou VODOVODY-KANALIZACE 2015

Po dvou letech se opět VOD-KA vrátila od Prahy, a to v obdobném formátu jako v letech minulých. Co zůstalo - místo, květnový termín, doprovodný program, hlavní vystavovatelé a pořadatel EXPONEX.

23. 5. 2015

AS-URINE - program na využití žlutých vod

Nádrže na moč jsou několika typů, jednoduché – jako jímky na vyvážení a vícekomorové pro případ hygienizace moči na místě – půl roku je moč sbírána, půl roku se stabilizuje a pak je využita na hnojení.

19. 5. 2015

Pozvánka na výstavu VODOVODY-KANALIZACE 2015 (hala 4, stánek 81)

Ve dnech 19.-21.05.2015 se na PVA uskuteční výstava VODOVODY-KANALIZACE 2015. Rádi bychom vás touto cestou pozvali do expozice ASIO, spol. s r.o. - hala 4, stánek 81.

13. 5. 2015

14.05.2015, Brno - beseda o hospodaření s dešťovou vodou, využívání a recyklaci šedé vody, NASS, ...

Přijďte si popovídat na téma "Voda v domácnosti".

11. 5. 2015

IFAT Eurasia 2015

Mezinárodní veletrh IFAT Eurasia představil produkty ze životního prostředí a odpadového hospodářství jako čištění odpadních vod, vodovodů a kanalizací, prevence před povodněmi, nakládání s odpady a recyklace, výroba energie z odpadních materiálů.

9. 5. 2015

Přírodní koupaliště v Brně využívá výrobek AS-REWA kombi

Sportovní areál u řeky Svratky se loni rozrostl o venkovní koupaliště. První přírodní koupací biotop v Brně vznikl u nové lávky přes řeku v Horních Heršpicích.

7. 5. 2015

ASIO a osvěta k problematice "udržitelnosti"

14.05.2015 se uskuteční osvětová akce k problematice "udržitelnosti" - přijďte si popovídat na téma "Voda v domácnosti". Veronica - známá ekologická instituce pořádá besedu o tom, jak účelně šetřit vodou a jak při tom chránit životní prostředí. Na programu jsou témata jako využití srážkových vod, šedých vod, dělení vod, sanitace v místech, kde není možné vypouštět, atd.

5. 5. 2015

NASS na ČVUT v Praze

Seriál předávání informací k NASS „Nekonvenčně aranžovaným sanitárním systémům“ pokračoval ve čtvrtek 23.04.2015 přednáškou na ČVUT.

28. 4. 2015

Monitorování malých ČOV - videozáznam z webináře

Je zřejmé, že řešení odvádění odpadních vod z menších obcí a z některých lokalit se neobejde bez nasazení domovních a malých čistíren odpadních vod.

21. 4. 2015

Setkání podnikatelů se zástupci vědeckých center Univerzity Palackého

Se uskutečnilo 16.04.2015 v Olomouci u příležitosti otevření interaktivního muzea vědy Pevnost poznání.

18. 4. 2015

Odlučovače lehkých kapalin - novinky pro 2015

Prezentace je věnována odlučovačům lehkých kapalin, jejich navrhování, legislativě a novinkám pro rok 2015.

14. 4. 2015

Závlaha odpadní vodou

V rámci příspěvku bude prezentována tématika závlaha odpadními vodami.

11. 4. 2015

On-line seminář "Zasakování a hydroizolace"

Rádi bychom vás pozvali na webinář (15.04.2015), který pořádáme ve spolupráci s Jihomoravským stavební klastrem z.s.

9. 4. 2015

Využití šedých vod - inovace

V rámci příspěvku budou prezentovány další výsledky výzkumných projektů umožňující recyklaci vody a tepla přímo v budovách a naplňují tak představy tvůrců strategie „měst budoucnosti“.

7. 4. 2015

Závlahy a jejich perspektiva … a pohled zvenku

Tak jsem si myslel, že výše uvedený název semináře je maskovací manévr pro nějako „vinařskou“ akci – odbudeme si pár přednášek a budeme koštovat.

4. 4. 2015

Česko je nano

V Lichtenštejnském paláci v Praze se 24. března 2015 konala konference ČESKO JE NANO, na které se představili přední čeští experti, propagátoři a podnikatelé z oboru nanotechnologií.

2. 4. 2015

Domovní a malé čistírny odpadních vod - inovace pro rok 2015

Prezentace věnovaná řešení objektů s přerušovaným a trvalým obýváním a novinkách ve výrobkové sféře. Představeny budou jak extenzivní způsoby, tak i intenzivní způsoby čištění a možnosti řešení, a to včetně nákladových relací. Diskutována budou i řešení možností monitorování ČOV na dálku, tj. řešení, s nimiž se počítá v případě použití dotací na decentrální řešení odvádění odpadních vod.

31. 3. 2015

Konference "Projektování a provoz povrchových úprav"

Ve dnech 11. – 12. března 2015 proběhla v pražském hotelu Pyramida konference "Projektování a provoz povrchových úprav". 41. ročník konference naznačuje, že se jedná o událost s dlouholetou tradicí.

30. 3. 2015

seminář "Inovace a životní prostředí 2015"

Jako inovativní firma jsme nemohli chybět. Seminář byl připraven pořadateli ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR a v rámci semináře vystoupili různé instituce s nabídkou účasti v různých projektech a představili celou řadu možností jak se zapojit do projektů financovaných jak z českých, tak i evropských peněz.

29. 3. 2015

Separace tuků a olejů - novinky pro 2015

Nejnáročnější požadavky na předčištění vod s obsahem tuků za únosné investice splňuje nová řada lapáků tuků s flotační vestavbou a na předčištění vod s obsahem ropných látek pak ultrafiltrace. Obě metody byly vyvinuty v rámci probíhajících výzkumných projektů. Pojednáno bude zejména o jejich možnostech z hlediska emisních hodnot.

27. 3. 2015

strana: ... 43 ...