Aktuality (20)

Recyklace šedých vod pomocí systému AS-GW/AQUALOOP – další realizace

Proběhla další realizace systému AS-GW/AQUALOOP. Jedná se o čistírnu šedých vod AS-GW/AQUALOOP 6.

17. 3. 2015

Semináře „jaro 2015“ ... 100+1 aneb o závit dál

Tradiční jarní semináře skončily. Letos byly věnovány hlavně výrobkům, a to jak pro venkovní použití, tak i pro ZTI. Snažili jsme se posluchačům ukázat řadu inovací a nových výrobků a přesvědčit je o tom, že jako firma jsme se zaměřili na cíle stylu filosofie „Cities of Future“ a že chceme být jiní v tom, že upřednostňujeme technologie šetřící energii, vody a suroviny a že tam, kde ostatní čistí vodu my se ji snažíme recyklovat a přitom minimalizovat energetické náklady.

12. 3. 2015

Mechanické nečistoty již na ČS v Jenštejně neřeší

Nejedna čerpací stanice na kanalizačním řadu se potýká s problémem mechanických nečistot, které způsobují nadměrné opotřebení čerpadel a v důsledku také zvyšování provozních nákladů. Řešením může být použití jemného mechanické předčištění již v čerpací stanici, tak jak se rozhodl provozovatel kanalizace v obci Jenštejn u Prahy.

10. 3. 2015

Domovní čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp 5K - inovace pro rok 2015

Představení inovované, nejlevnější funkční, čističky odpadních vod pro 3-7 EO ... AS-VARIOcomp 5K s možností o doplnění monitorovacího systému AS-GSM.

6. 3. 2015

Vítejte na recyklovně z použité vody!

V únoru 2015 se uskutečnil tradiční tak trochu vizionářský seminář pořádaný v Kobylí na Moravě. Na akci se sjela řada předních českých a slovenských odborníků v oblasti vodního hospodářství.

3. 3. 2015

Nejlevnější funkční ČOV za 29 500Kč (bez DPH)

AS-VARIOcomp 5K - biologická čistírna odpadních vod pro 3-7 EO. Čištění vody pomocí této čistírny odpadních vod je založeno na stabilním a spolehlivém provozu při minimální potřebě energie. Nejlevnější kompletní (včetně nástavby, poklopu, dmychadla) za 29 500Kč (bez DPH).

26. 2. 2015

Ukliďme Česko ... zapojíte se také?

Dobrovolnická akce "Ukliďme Česko" vychází z mezinárodně osvědčeného modelu "Let's Do It!". Tento typ úklidových akcí již proběhl úspěšně ve více jak 100 zemích za účasti 9 milionů dobrovolníků. V ČR v roce 2015 proběhne 18.04.2015.

24. 2. 2015

seminář "Jak dál v čištění odpadních vod v malých obcích (do 2000 EO)"

... aneb odpadní vody po vyjití novely Vyhlášky 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

17. 2. 2015

Zimní vodohospodářská třicítka 2015 – aneb nezávod na ledu

Ani letos nemohli zástupci z řad firmy ASIO chybět na tradičním závodě, který navíc letos slavil jubilejní 40. výročí.

12. 2. 2015

ASIOnews 63

Strategie NEW i pro TZB, Lapák tuku AS-FAKU 9 FOZ, ASIO je inovativní firma, Srážkové vody AS-NIDA, Vegetační ČOV, Technologie v souboji se zápachem, Sběr biomasy na přehradě Vranov, Bazénová chemie, Chladné Norsko, vřelé vztahy, Moč jako odpad nebo tekuté zlato?, Vysokohorská membránová ČOV, Webináře (on-line semináře) 2015, ...

10. 2. 2015

AS-VARIOcomp 5K ROTO ECO - výprodej

Do vyprodání zásob za akční cenu 27 500Kč bez DPH ... dříve 33 300Kč bez DPH.

4. 2. 2015

Sinice - videozáznam z webináře

Jsou pořád s námi a sezona se blíží … Stručné zhodnocení akce Vranovská přehrada. Kromě sběru sinic jako škodlivé biomasy existují i další metody pro potlačování masového rozvoje sinic.

3. 2. 2015

100+1 aneb o závit dál - již příští týden

Semináře se budou zabývat inovacemi v oblasti domovních čistíren odpadních vod, vegetačních čistíren odpadních vod, separace tuků a olejů, hospodaření se srážkovými vodami, využití šedých vod.

27. 1. 2015

ASIO webináře 2015

V loňském roce se nám povedlo uskutečnit, tak jak jsme slíbili, 12 webinářů. Pro ty co to zatím nezkusili, tak malé vysvětlení – v podstatě je to seminář na dálku. Pokud máte připojení na internet, pak můžete stejně jako na normálním semináři sledovat výklad přednášejícího, klást jak písemné, tak i hlasové dotazy, vyjadřovat své názory a vstupovat do diskuze. Při tom nemusíte opustit teplo domova nebo kanceláře … a máme již i termíny pro 2015.

13. 1. 2015

ASIO členem exportního klubu

ASIO, spol. s r.o. je členem exportního klubu při Czech Trade. Je logické, že ASIO chce ovlivňovat podmínky exportu, protože jeho velký podíl činnosti je orientován na export.

6. 1. 2015

PF 2015

Děkujeme všem zákazníkům a nejen jim za přízeň a přejeme do roku 2015 hodně energie pro život pracovní, ale hlavně i pro život osobní.

18. 12. 2014

ASIO je inovativní firma

V úvodu našich seminářů to při představení firmy zaznívá už pravidelně, teď to máme potvrzeno a oceněno.

12. 12. 2014

Vznikla Asiciace nanotechnologického průmyslu ČR

Zástupci 12 českých nanotechnologických firem založili dne 27. listopadu 2014 na půdě agentury CzechInvest Asociaci nanotechnologického průmyslu ČR.

12. 12. 2014

Vegetační ČOV

V prosinci proběhl již tradiční seminář „Přírodní způsoby čištění vod VIII“, který je zaměřen na přírodní způsoby čištění odpadních vod.

10. 12. 2014

Brusel v duchu FANTASTIC

Revizní dvoudenní setkání projektu NOO2 se uskutečnilo v Bruselu, a tak nějak ho provázelo slovo FANTASTIC, které, nevím proč, používala španělská část osazenstva celý přípravný den.

9. 12. 2014

strana: ... 44 ...