Aktuality

obrázek
15.5.2013

Žalmanův folkový Kyjov 2013

V sobotu 10.08.2013 se koná v Kyjově tradiční Žalmanův folkový Kyjov. ASIO, spol. s r.o., jako sponzor, bude opět při tom. To že se jedná o folk není náhodou.

obrázek
7.5.2013

Pozvánka na výstavu VODOVODY-KANALIZACE 2013 (hala 4, stánek 34)

Ve dnech 21.-23.05.2013 se na PVA uskuteční výstava VODOVODY-KANALIZACE 2013. Rádi bychom vás touto cestou pozvali do expozice ASIO, spol. s r.o. - hala 4, stánek 34.

obrázek
3.4.2013

Semináře k novému stavebnímu zákonu a připravované semináře k novele vyhlášky o Dokumentaci staveb

Jak jste již asi informování, vyšla v březnu 2013 novela vyhlášky o projektové dokumentaci staveb. Operativně se snažíme zajistit školení i s touto tématikou … už se ví, že 25.4 budeme v Brně a 30.4 v Praze ….

obrázek
20.3.2013

TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“

Po dvou letech od začátku prací, bylo konečně korunováno úspěchem úsilí skupiny odborníků pod vedením Ing. Davida Stránského, Ph.D. z ČVUT a na stránkách MZe byla zveřejněna norma TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“.

obrázek
7.3.2013

ASIO YouTube kanál

Připravili jsme pro vás ASIO YouTube kanál, kde najdete nejen představení novinek firmy ASIO, spol. s r.o., jako jsou např. AS-RAINMASTER, ale i například videa "jak funguje domovní čistírna odpadních vod", atd.

obrázek
26.2.2013

koncert "Poutníků" a blížící se dvacáté výročí založení firmy ASIO

Blíží se dvacáté výročí založení firmy ASIO, Jednou z akci spojených s touto tématikou byl koncert "Poutníků", tedy skupiny, která firmu na svých plakátech propaguje od jejích počátků.

obrázek
5.2.2013 | ASIO NEWS

ASIOnews 57

Webináře (on-line semináře), ASIO a ohlédnutí se za rokem 2012, Novinky v nabídce firmy ASIO pro využití dešťových vod, Fotoaktivní nátěry s ftalocyaniny proti biologickým nárůstům, Činnost skupiny ČAO při CzWA, Rekonstrukce ČOV v jižních Čechách, 20. výročí CzWA, Jeden z příběhů o Aachenu, Příklad decentrálního řešení z Equádoru, ...

obrázek
10.1.2013

Webináře (on-line semináře) + témata, termíny na rok 2013

V loňském roce se nám povedlo uskutečnit, tak jak jsme slíbili, 12 webinářů. Pro ty co to zatím nezkusili, tak malé vysvětlení – v podstatě je to seminář na dálku.

obrázek
13.11.2012

semináře "Srážkové a šedé vody aneb colors of water“

Již v lednu začíná tradiční "kolečko" po ČR se semináři zabývajícími se zejména novými řešeními týkajícími se srážkových vod (odvádění a využívání), šedých vod (recyklace) a využitím energie z vypouštěných vod. Je zaměřen zejména na praktické příklady, nejčastější chyby, legislativní návaznosti a ekonomičnost řešení.

obrázek
21.12.2012

Obchodník - nové technologie, Vývojový pracovník, řešitel, realizátor, Technolog čištění odpadních vod

Hledáme - "Obchodníka schopného nabízet a prodávat nové technologické celky z oboru čištění odpadních vod" "Pracovníka pro výzkumné oddělení s výhledem na přechod do oddělení realizací nebo obchodu pro práci na novém výzkumném úkolu zabývajícím se vývojem nových výrobků" "Technologa čištění odpadních vod"

obrázek
22.11.2012

Seminář "VODA: nové směry řešení"

Rádi bychom vás pozvali na seminář RHK Brno pořádaný ve spolupráci s firmou ASIO, spol. s r.o. Seminář je určen pro instalatérské firmy, stavební firmy, investory, úřady. Termín: prosinec 2012.

obrázek
1.11.2012

ASIOnews 56

Šedé vody, ČOV Otnice, ASIO a domovní ČOV ve Francii, Wells 2012, Revize domovní ČOV na ohlášení, pozvánka na semináře "jaro 2013" na téma "Srážkové vody aneb colors of water", ...

obrázek
25.10.2012

ASIO a domovní ČOV ve Francii

Skoro zároveň s dojezdem letošní Tour de France do Paříže dorazila na ASIO zpráva, že naše čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp dostala konečně francouzskou nálepku a byla zařazena mezi oficiálně doporučené ČOV ve Francii a v podstatě tak může začít svou vlastní Tour de France.

obrázek
12.10.2012

TOP MSP 2012

Firma ASIO, spol. s r.o. skončila mezi deseti v prestižní soutěži o nejlepší malou a střední firmu "TOP MSP 2012", kterou každoročně pořádá Regionální hospodářská komora Brno ve spolupráci s městem Brnem.

obrázek
2.10.2012

Webinář "Čištění vzduchu - likvidace zápachu" se uskuteční 26.10.2012

Nový zákon a technická řešení pro odstranění zápachu z objektů ČOV a průmyslu. Srovnání biologických a fyzikálně-chemických způsobů.

obrázek
20.9.2012

Postupim, Nuthetal - setkání projektu Operation SWAT

To, že takové setkání nemusí být jen o penězích a o technice (naše část projektu se zabývá koagulací řas a jejich separací), ale i o seznamování s  výslednými produkty.

obrázek
24.9.2012

Vzpomínkový koncert pro Josefa Prudila

Dne 07.10.2012 se koná koncert pro Pepu Prudila významného bývalého textaře např. Poutníků nebo Cimbál clasicu. ASIO již tradičně tuto akci sponzorsky podporuje.

obrázek
9.10.2012

Exkurze na kořenové čistírny - Rakousko

V rámci projektu ANASEP uspořádalo VUT ve spolupráci s rakouskou projekční firmou DI Kraner ZT GmbH exkurzi na tři kořenové čistírny odpadních vod. Za ASIO, spol. s r.o. se zúčastnili Oldřich Pírek, Mirek Plotěný a Darina Vinklárková.

obrázek
10.9.2012

Webinář "Využití srážkové a šedé vody" se uskuteční 21.09.2012

Seminář zaměřený na využití srážkové a vyčištěné šedé vody jako vody užitkové na splachování, praní prádla a zálivku. Zdroje údajů, normy, technická řešení, legislativní východiska, udržitelný rozvoj.

obrázek
26.8.2012

Provoz čistírny skládkových vod zahájen

V průběhu jarních měsíců na šlapanické skládce vyrostla budova, ukrývající technologii umožňující předčistit průsakové vody ze skládky tak, aby mohla být v omezené a kontrolované míře vypouštěna do veřejné kanalizace a ASIO, spol. s r.o. u toho bylo jako generální dodavatel stavby. ... zdroj http://www.slapanice.cz/aktuality/aktuality/361

881-900/959 stránka: [ ] ... 45 [ ]
 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required