Aktuality (20)

Žalmanův folkový Kyjov 2014

V sobotu 16.08.2014 se koná v Kyjově tradiční Žalmanův folkový Kyjov. ASIO, spol. s r.o., jako sponzor, bude opět při tom. To že se jedná o folk není náhodou.

4. 8. 2014

Voda na brněnské přehradě je vynikající, už otevře i Dobrák

I v tomto roce se ASIO, spol. s r.o. podílí na provozu zařízení pro zlepšení kvality vody v brněnské přehradě.

29. 7. 2014

semináře "Kanalizace v obcích po novelizaci zákona" - videopozvánka 01

... aneb nevíme co teď s odpadní vodou po vyjití novely Vyhlášky 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích?

22. 7. 2014

HLEDÁME BRIGÁDNÍKY na letní sezonu !!!

Jedná se o práce v souvislosti s akcí odstraňování sinic na Vranovské přehradě. Jednalo by se cca o horizont 2 měsíců, začátek prací v pátek 25.7.2014. Počítáme se střídáním brigádníků - dobré by bylo aspoň 14 dní v kuse.

16. 7. 2014

Revize ČSN 756401 Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500

Překvapivě za minimálního zájmu (účastníci – ASIO, spol. s r.o., Povodí, PVK) proběhla na Hydroprojektu v Praze jednání o změnách v této normě.

15. 7. 2014

Kaly a odpady 2014

Ve dnech 25. a 26.6 2014 proběhla v Brně již 26. bienální konference. Tentokrát za velmi slušné účasti.

8. 7. 2014

TATA steel a mořící nádrže … po desáté

Koncem června jsme byli pozváni, abychom v rámci pravidelné odstávky holandských oceláren TATA steel provedli drobné práce a výměnu propojovacích gum mezi mořícími nádržemi, které jsme v minulosti do oceláren dodávali.

1. 7. 2014

KARIÉRA - hledáme nové kolegy

Technolog v oboru čištění odpadních vod (pro zahraničí)

14. 6. 2014

Trvale udržitelná výstavba 2014

byl název konference v Brně, které se aktivně zúčastnilo i ASIO, spol. s r.o.

13. 6. 2014

Kutná Hora 2014 - setkání vodohospodářů

Sdružení vodohospodářů České republiky, oblast Kutná Hora uspořádal v Kutné Hoře již tradiční seminář zaměřený na legislativu ve vodním hospodářství.

10. 6. 2014

Kapka v moři

ASIO přispělo na pomoc lidem zasaženým povodněmi v Srbsku a Bosně a Hercegovině symbolickou částkou 500 EUR prostřednictvím fondu Člověk v tísni.

6. 6. 2014

semináře "podzim 2014" - "Čištění průmyslových odpadních vod - standardní způsoby a nové směry"

Seminář se bude věnovat využití klasických a hlavně nových postupů při čištění průmyslových odpadních vod s ohledem na energetickou spotřebu a recyklaci vody a nutrientů.

3. 6. 2014

ASIO členem JmSK

ASIO, spol. s r.o. se stalo členem Jihomoravského stavebního klastru.

28. 5. 2014

Čistírna odpadních vod pro 33 RD Němčany

Biologická aktivační čistírna odpadních vod (ČOV) AS-VARIOcomp 150 N, pro 150 EO, průměrný denní průtok 22,5 m3/den, s jemnobublinnou aerací v plastovém kontejneru o rozměrech 8000 x 2160 x 2870 mm se dvěma vstupními šachtami (1 ks 2000 x 2160 mm, 1 ks 600 x 600 mm).

27. 5. 2014

Městské lázně Zlín - akumulační nádrže

Dodávka 2 ks akumulačních nádrží, každá o objemu 10 m3: montáž dvou kusů volně stojících samonosných nádrží AS-PP-FR na místě stavby pod bazénem z předem připravených dílů.

13. 5. 2014

Kanalizace a ČOV MAREFY – technologické vystrojení čerpací stanice

Předmětem stavby je odkanalizování města Bučovice – místní části Marefy. Ve městě je provozována oddílná stoková síť typického uspořádání – většina sítí je gravitační, lokální části jsou přečerpávány směrem do městské ČOV Bučovice.

6. 5. 2014

Ukliďme Česko

Chystaná úklidová akce "Ukliďme Česko" je inspirována celosvětově úspěšným projektem "Let's Do It!". Dobrovolnická akce bude probíhat v sobotu 17. května 2014 na celém území České republiky.

1. 5. 2014

Mořící nádrže – Zaporizhstal a Velikonoce na Ukrajině

Shodou okolností se v době, kdy se ve všech zpravodajstvích skloňuje Ukrajina ve všech pádech v souvislosti s nepokoji, se ozvali i Ukrajinci a pozvali nás na montáž nádrží na východ Ukrajiny do Záporoží.

29. 4. 2014

Lapák tuku AS-FAKU 9 FOZ na akci Futurama

Proběhla dodávka automatického lapáku tuku AS-FAKU 9 FOZ na akci Futurama v Praze.

22. 4. 2014

Úpravna vody pro Hotel Čeladenka v Čeladné

Proběhla montáž a zprovoznění technologie úpravy vody pro rekonstruovaný rekreační objekt hotelu Čeladenka v Čeladné.

15. 4. 2014

strana: ... 47 ...