Aktuality

obrázek

ASIO News - číslo 44. listopad 2008

19.listopad - světový den toalet, Desar, Hnědé vody - aneb bejvávaly časy, Sani-tank, Vesmírná toaleta, Čištění žlutých vod, Historie sanitace a čištění odpadních vod a další...

obrázek

Fotosoutěž

Čím dál více lidí fotí a tak by bylo škoda, aby se o svou radost z fotografování nemohli podělit. ASIO, jako firma zabývající se vodou, proto vyhlašuje celoroční soutěže v kategoriích: Voda (mobil a fotoaparát) a ASIO (mobil a fotoaparát dohromady).

obrázek

ASIO News - číslo 43. září 2008

ASIO mezi deseti nej ... firmami v kraji, Intenzifikace zařízení s aktivací pomocí membrán (MBR), MBR - 5 let zkušeností na trhu, OLK - vhodnost použití polyetylenu a polypropylenu, Informace pro malé obce, Friends of Socotra, IWA World Water Congress and Exhibition, Kam s kalem z domovních čistíren a žump, ČOV Florencie aneb jak na jalové vody?, Zoologická zahrada Ostrava a další...

obrázek

Semináře Návaznosti 2008

Vazby čištění odpadních vod na vodoteče a nádrže (nutrienty, cyanobakterie), na půdu (problematika využívání kalů) a na vzduch (problematika zápachu) a nejčastější chyby při projektování.

obrázek

ASIO News- Číslo 42, červenec 2008

15. výročí firmy ASIO, spol. s r.o., Pozvánka na semináře Návaznosti 2008, Konference Cyanobakterie 2008, Mezi 10 nej ..., Cyklistická expedice Česká Kanada, 19.listopad - světový den toalet, První realizace PCO v České republice, Voda po biologickém čištění, Eutrofizace na vodní nádrži Plumlov. Letos opět do Prahy na ForArch a další ...

obrázek

ASIO News - Číslo 41, květen 2008

Čištění vzduchu, odstranění zápachu, Nové technologie, nové možnosti, Podzimní semináře firmy ASIO - Návaznosti 2008, Vyhodnocení provozu, provozních a investičních nákladů na ČOV s aerobní termofilní stabilizací PRO 12 000 EO, Zkušenosti s certifikací DČOV v ČR, Výstava URBIS - ve znamení biofiltru a membrán, SFT filtr, Spirálový dehydrátor, Spirálový zahušťovač, Membrány pro velké ČOV a další ...

obrázek

ASIO News - Číslo 40, březen 2008

Semináře JARO 2008, Odpadní vody jako zdroj surovin, spirální dehydrátor, URBIS 2008, IFAT 2008, Čištění odpadních vod v malých obcích, Problematika srážkových vod aneb řešení blízko vám, Dotace pro čištění odpadních vod, Vodohospodářské úsměvy a další ...

obrázek

ASIO News - Číslo 39, leden 2008

ASIO a rok 2008 - 15 let na trhu, Způsoby likvidace odpadních vod v malých obcích, Nové technologie a norské fjordy, ČOV s membránovou technologií, Speciální projekty, Provoz ČOV po třech letech v Alžírsku, Veletrh ACQUAIRA, Zajímavé investiční akce a další ...

obrázek

Odstranění sinic na vodní nádrži Plumlov

Ve dnech 15. až 18.06.2008 provedla naše firma aplikaci koagulantu (polyaluminiumchloridu) PAX 18 na vodní nádrži Plumlov za účelem odstranění toxických sinic. Jednoduše řečeno - koagulant slouží pro vysrážení vodního květu a jejich sedimentaci ke dnu, kde se biologicky rozloží. Dávkování roztoku z chemické lodi bylo řízeno ve spolupráci s Povodím Moravy a Centrem pro cyanobakterie a jejich toxiny (společné pracoviště Botanického ústavu Akademie věd a Masarykovy univerzity) pod vedením Doc.Ing. Blahoslava Maršálka, PhD, z MU Brno. Celý projekt dopadl výborně ke spokojenosti Povodí Moravy jako zadavatele, tak i kontrolních orgánů. Počáteční průměrná průhlednost se díky zásahu zlepšila z počátečních 20 cm na výsledných 320 cm. S další aplikací zásahem na Plumlově se počítá ještě letos ke konci sezony.

obrázek

Inovovaná nabídka komunálních ČOV

K dispozici jsou inovované materiály ke komunálním čistírnám AS-VARIOcomp N a AS-VARIOcomp D

obrázek

Schéma výrobků pro rodinný dům

Zde se mj. dozvíte, jak vyřešit čištění odpadních vod pro objekty bez možnosti na napojení na kanalizaci nebo ČOV na recipient.

obrázek

Vodohospodářské výrobky ve stylu ROTO

Rotační tváření je poměrně mladá technologie, jejíž první začátky se objevily ve 40.letech 20.století. Teprve 80. a 90.léta však dala impuls k jejímu značnějšímu rozvoji, a to nejprve v Severní Americe a potom v Evropě. V posledních letech i ve východní Evropě stoupá počet firem, které zpracovávají plasty touto technologií. V nových členských zemích EU bylo v roce 2005 těchto výrobců přibližně 25. Letos jsme se k těmto producentům připojili i my. Od této technologie očekáváme zejména zjednodušení a zpřesnění výroby, eliminaci chyb lidského faktoru a výrobu bezešvé nádrže bez reziduálního vnitřního napětí.

obrázek

AS-DEHYDRÁTOR - spirálový dehydrátor

Spirálový dehydrátor slouží k zahušťování a následnému odvodnění kalu. Zařízení je malé a lehké a může pracovat v automatickém provozu s minimálními nároky na údržbu. Přístroj garantuje zahuštění aktivovaného kalu alespoň na 18 % sušiny pro kal z komunálních ČOV. Zařízení je vyráběno v několika typových řadách a díky svým nízkým investičním i provozním nákladům je vhodné zejména pro průmyslové čistírny a pro komunální čistírny od 1.000 do 10.000 EO. Další velkou předností tohoto zařízení je schopnost zahušťování sekundárního kalu přímo z aktivace, čímž při návrhu nové ČOV mohou odpadnout náklady na výstavbu uskladňovacích nádrží.

obrázek

Membránové technologie

Membránová technologie představuje kombinaci konvenčního aktivačního procesu a velmi účinné separace pevné (aktivovaný kal) a tekuté fáze (vyčištěná odpadní voda). Mechanicky předčištěná odpadní voda je provzdušňována, biologicky čištěna a posléze pomocí membrán zbavena všech pevných látek, které mají větší velikost než je velikost pórů membrán 0.000035 mm. Do filtrátu (permeát) tak proniknou z filtrovaného média jen částice, které mají rozměr menší než je průměr pórů. Jedná se o filtraci na přepážce s prvky filtrace objemové. ČOV AS-VARIOcomp ULTRA slouží k aktivačnímu aerobnímu mikrofiltračnímu čištění odpadních vod z objektů, které není možné nebo výhodné pro svoji polohu připojit na kanalizační systém. K těmto objektům patří: rodinné domy, bytové zařízení obytných lokalit, rekreační zařízení, hotely, autokempinky atd. s počtem 3 až 150 ekvivalentních obyvatel (pro 1 EO je uvažováno s hodnotou BSK5 60 g/den, množstvím odpadních vod 150 l/den).

obrázek

SFT filtr - separace nerozpuštěných látek

SFT filtr je kompaktní zařízení určené k odstraňování nerozpuštěných látek z odpadních vod. Po funkční stránce toto zařízení nejen separuje, ale zároveň i zahušťuje a odvodňuje zachycený kal. Díky velké průtočnosti (až 180 l/s) a vysoké efektivnosti při odstranění nerozpuštěných látek (až 70 %) se SFT s výhodou používá jako náhrada za usazovací nádrže u komunálních čistíren nebo jako předčištění u čistíren průmyslových vod. Při použití SFT filtru k odvodnění kalu je možné současně likvidovat primární i přebytečný kal.

961-975/975 stránka: [ ] ... 49
 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required