Aktuality (20)

Webináře (on-line semináře) + témata, termíny na rok 2013

V loňském roce se nám povedlo uskutečnit, tak jak jsme slíbili, 12 webinářů. Pro ty co to zatím nezkusili, tak malé vysvětlení – v podstatě je to seminář na dálku.

10. 1. 2013

Obchodník - nové technologie, Vývojový pracovník, řešitel, realizátor, Technolog čištění odpadních vod

Hledáme - "Obchodníka schopného nabízet a prodávat nové technologické celky z oboru čištění odpadních vod" "Pracovníka pro výzkumné oddělení s výhledem na přechod do oddělení realizací nebo obchodu pro práci na novém výzkumném úkolu zabývajícím se vývojem nových výrobků" "Technologa čištění odpadních vod"

21. 12. 2012

Seminář "VODA: nové směry řešení"

Rádi bychom vás pozvali na seminář RHK Brno pořádaný ve spolupráci s firmou ASIO, spol. s r.o. Seminář je určen pro instalatérské firmy, stavební firmy, investory, úřady. Termín: prosinec 2012.

22. 11. 2012

semináře "Srážkové a šedé vody aneb colors of water“

Již v lednu začíná tradiční "kolečko" po ČR se semináři zabývajícími se zejména novými řešeními týkajícími se srážkových vod (odvádění a využívání), šedých vod (recyklace) a využitím energie z vypouštěných vod. Je zaměřen zejména na praktické příklady, nejčastější chyby, legislativní návaznosti a ekonomičnost řešení.

13. 11. 2012

ASIOnews 56

Šedé vody, ČOV Otnice, ASIO a domovní ČOV ve Francii, Wells 2012, Revize domovní ČOV na ohlášení, pozvánka na semináře "jaro 2013" na téma "Srážkové vody aneb colors of water", ...

1. 11. 2012

ASIO a domovní ČOV ve Francii

Skoro zároveň s dojezdem letošní Tour de France do Paříže dorazila na ASIO zpráva, že naše čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp dostala konečně francouzskou nálepku a byla zařazena mezi oficiálně doporučené ČOV ve Francii a v podstatě tak může začít svou vlastní Tour de France.

25. 10. 2012

TOP MSP 2012

Firma ASIO, spol. s r.o. skončila mezi deseti v prestižní soutěži o nejlepší malou a střední firmu "TOP MSP 2012", kterou každoročně pořádá Regionální hospodářská komora Brno ve spolupráci s městem Brnem.

12. 10. 2012

Exkurze na kořenové čistírny - Rakousko

V rámci projektu ANASEP uspořádalo VUT ve spolupráci s rakouskou projekční firmou DI Kraner ZT GmbH exkurzi na tři kořenové čistírny odpadních vod. Za ASIO, spol. s r.o. se zúčastnili Oldřich Pírek, Mirek Plotěný a Darina Vinklárková.

9. 10. 2012

Webinář "Čištění vzduchu - likvidace zápachu" se uskuteční 26.10.2012

Nový zákon a technická řešení pro odstranění zápachu z objektů ČOV a průmyslu. Srovnání biologických a fyzikálně-chemických způsobů.

2. 10. 2012

Vzpomínkový koncert pro Josefa Prudila

Dne 07.10.2012 se koná koncert pro Pepu Prudila významného bývalého textaře např. Poutníků nebo Cimbál clasicu. ASIO již tradičně tuto akci sponzorsky podporuje.

24. 9. 2012

Postupim, Nuthetal - setkání projektu Operation SWAT

To, že takové setkání nemusí být jen o penězích a o technice (naše část projektu se zabývá koagulací řas a jejich separací), ale i o seznamování s  výslednými produkty.

20. 9. 2012

Webinář "Využití srážkové a šedé vody" se uskuteční 21.09.2012

Seminář zaměřený na využití srážkové a vyčištěné šedé vody jako vody užitkové na splachování, praní prádla a zálivku. Zdroje údajů, normy, technická řešení, legislativní východiska, udržitelný rozvoj.

10. 9. 2012

Provoz čistírny skládkových vod zahájen

V průběhu jarních měsíců na šlapanické skládce vyrostla budova, ukrývající technologii umožňující předčistit průsakové vody ze skládky tak, aby mohla být v omezené a kontrolované míře vypouštěna do veřejné kanalizace a ASIO, spol. s r.o. u toho bylo jako generální dodavatel stavby. ... zdroj http://www.slapanice.cz/aktuality/aktuality/361

26. 8. 2012

Jednoduché zařízení na úpravu šedých vod v RD

RD znamená v tomto případě rodinný dům. Asi se ptáte, zda vůbec má smysl o čištění šedých vod v rodinném domě uvažovat.

21. 8. 2012

Webinář "Domovní čistírny odpadních vod – legislativa" se uskuteční 24.08.2012

Nové legislativní předpisy pro vypouštění do vod povrchových a podzemních a odpovídající technická řešení zabezpečující jejich splnění.

14. 8. 2012

Studenti z AIESEC na praxi

13.07.2012 skončila u nás praxe tří studentů, kteří u nás strávili měsíc – Číňanka Judith a Američané Hannah a Jeremy – po nich nám zůstaly prezentace na téma šedé vody, energie z odpadních vod a další.

7. 8. 2012

Webinář - odlehčovací komory

V pátek 27.07.2012 se uskutečnil další z webinářů, tentokrát na téma odlehčovací komory. V hlavní roli se představil David Šmídek. Seriál webinářů tak pokračuje frekvencí 1x za měsíc. Do konce roku nás čekají ještě témata jako šedé vody, energie z odpadních vod, atd.

5. 8. 2012

Inovační vouchery - zavlažování vyčištěnou odpadní vodou a odpadní vodou s ohledem na zamezení znečištění podzemních vod

Nakonec i my, jako firma ASIO, spol. s r.o., jsme se po odstoupení několika firem z projektu zapojili z pozice několikátého náhradníka do programu inovačních voucherů ...

30. 7. 2012

Žalmanův folkový Kyjov 2012

V sobotu 11.08.2012 se koná v Kyjově tradiční Žalmanův folkový Kyjov. ASIO, spol. s r.o., jako sponzor, bude opět při tom. To že se jedná o folk není náhodou.

23. 7. 2012

Šedé vody – Potsdam-Golm /D/

Dne 16.07.2012 proběhla za účasti několika projektantů a investorů exkurze na realizované membránové čistírny – návštěva byla zaměřena především na problematiku šedých vod a jejich čištění s využitím membránových modulů Si Claro – jednalo se o vody ze studentské ubytovny pro 200 osob. Za ASIO organizoval Adam Bartoník.

20. 7. 2012

strana: ... 49